God oppslutning om Oppegård Vels dugnad på Tusse 27. mai

Det var god oppslutning om dugnaden på Tusse badeplass (Fjeld) sist onsdag.  Vi fikk blant annet ryddet mye vegetasjon ned mot vannet.  Vi synes resultatet har blitt bra.  Velkommen til ny sommer på Tusse enten du bare ønsker å ta en tur ut i er flott område eller ønsker å prøve badevannet.

Se dugnadsfilmen her (trykk på linken):  Oppegård Vel Dugnad på Tusse 2015 (wmv)   Oppegård Vel Dugnad på Tusse 2015 (mp4)

 

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Tusse i retning Langhus

Tusse i retning Langhus

Ski siden av Tusse.  Mange flotte badeplasser blant annet "Jentebadet", Guttebadet", "Stupet" og "Familiebadet"

Ski siden av Tusse. Mange flotte badeplasser blant annet «Jentebadet», Guttebadet», «Stupet» og «Familiebadet».  Her har du kveldssol 🙂

.

God badevannskvalitet i Tussetjern bekrefter nye målinger.

Oppegård kommune har nå fått de første resultatene fra måling av badevannskvaliteten i Tussetjern. De viser at badevannskvaliteten er god.  Se detaljene på Oppegård kommunes hjemmeside.

 .

Ny oppslagstavle på Oppegård stasjon

Vi har omsider fått opp vår nye oppslagstavle malt i «jernbanerød» farge på Oppegård stasjon.  Følg med!

OV_Oppslagstavle

 .

Sommerdugnad på Tusse badeplass

Tusse1

Fra Fjeld badeplass, Tussetjern, Oppegård kommune

Velkommen til Oppegård Vels dugnad på Tusse badeplass.

Vi forbereder sommeren på vår lokale badeplass til glede for nærmiljøet.  Ta i et tak du også.

Sted/tid: Onsdag 27. mai kl 18:00-21:00.

Ta med:  rake, rive, spade, grensaks, øks og annet smart utstyr.

Gratis pølser og brus til dugnadsgjeng.

Aktiviteter: Rydding av vegetasjon, plukke glass og søppel.

Alle er velkomne!

Fra Fjeld badeplass, Tussetjern Oppegård kommune.

Fra Fjeld badeplass, Tussetjern – Oppegård kommune.

 .

Årsmøte 2015


Publiseringsdato 2015/03/02. Årsmøte Oppegård Vel 2015.

Sted/tid: Grendehuset Vellet,
torsdag  19. mars kl 19:00.

Enkel servering.  Velkommen

Årsmøtedokumenter (trykk på linkene under):
Innkalling
Årsmelding
Regnskap
Signert protokoll fra årsmøte 2015.

Neste styremøte:


Vanligvis en gang pr. måned.

Saker som ønskes behandlet kan sendes styreleder
Medlemsregister endringer kan sendes medlemsregister
Spørsmål om kontigent kan sendes kasserer

.