Gjersjøens nedbørsfelt – Oppegård Vels sluttrapport og dokumentarkiv

Oppegård Vels arbeidsgruppes sluttrapport foreligger nå og er vedlagt: Gjersjøens nedbørsfelt

Oppegård Vel har den 17. august skrevet brev til fylkesmannen i Oslo og Akershus. Les brevet her: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 20150817

Les mer om våre funn, rapporter fra NIVA, PURA, ØB omtaler av Nødtvedt deponiet, Alunskifer på Taraldrud deponiet og Oppegård Vels bekymringsmedling til miljøverndepartemenetet.

Link til side hvor dokumentene finnes:  Gjersjøens nedbørsfelt – dokumentarkiv.

NÅ KAN DU FÅ FIBERBREDBÅND i Sætreskogen/Øvreskogen og nedenfor Oppegård stasjon

Vikenfiber vurderer å bygge ut fibernett i vårt boligområde.  Vi er avhengig av god oppslutning om dette initiativ for at utbygging skal bli vedtatt.  Vi håper derfor på at du så raskt som mulig melder din interesse ved å fylle ut interesseskjema på www.vikenfiber.no/oppegardvel .

Hvis mange takker ja, blir det utbygging!  Vi forventer en avgjørelse om eventuell utbygging i løpet av juli/august 2015. Du finner mer informasjon om fiber og tjenester på www.vikenfiber.no.  Fiber er en suveren teknologi som gir nær ubegrenset nettkapasitet. Oppegård Vel ønsker nå å bidra til at beboere i Oppegård Vels område skal kunne få det mest moderne og beste tilbud når det gjelder TV, TV-kanalpakker, internett og telefon.  

Det er viktig å være klar over at dagens nett fra Canal Digital basert på Coax kabel eller andre leverandører som baserer seg på telefonnettet ikke kan levere et stabilt og framtidsrettet nett som ivaretar dine behov.  Fiberbredbånd er den eneste løsning som ivaretar dine behov.  Tilgang på fiberbredbånd vil øke verdien på din bolig.  Eventuell bindingstid til nåværende nettleverandører er ikke noe problem.

Medlemmer i Oppegård Vel vil få et tilbud om installasjon av bredbåndsfiber på kr 1500,-.  Vi håper derfor på at du betaler den utsendte medlemkontigent (kr 200,-) så raskt som mulig.  Om du ikke er medlem i Oppegård Vel så kan dette ordnes på  Oppegård Vels webside eller ved å sende en mail til medlem@oppegardvel.no (Oppgi kontaktinfo som epost, adresse og mobiltelefon).

Som huseier må du utføre graving/legging av fiberrør på egen eiendom.  Viken Fiber utfører boring i husvegg og innvending kabling av fiberrør til hjemmesentralen. En bestilling og leveranse av fibernett forutsetter 12 md avtaleperiode av Altibox Fiberbredbånd 35/35 Mbps til 449,- pr md.

Viken Fiber er Norges største fiberselskap, med hovedkontor i Drammen. Selskapet bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester fra hovedkontoret i Drammen til husstander og bedrifter i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold og Grenland.

Selskapet er en Altibox-partner, og har per i dag rundt 110 000 kunder..

Nymalt undergang på Oppegård stasjon

Elever fra Oppegård kulturskole og barn fra Sætreskogen og Vestliveien barnehager har dekorert undergangen med fargerik kunstmaling.

Her er det blitt flott.  Dekorasjonene er et ledd i Oppegård kommunes 100-årsmarkering.  (Kilde: Østlandets Blad 19.05.2015).

NymaltUndergang4 NymaltUndergang3 NymaltUndergang2

Oppegård kulturskole og barn fra Sætreskogen og Vestliveien barnehager har dekorert undergangen ved Oppegård stasjon med fargerik kunstmaling.

Oppegård kulturskole og barn fra Sætreskogen og Vestliveien barnehager har dekorert undergangen ved Oppegård stasjon med fargerik kunstmaling.

.

God oppslutning om Oppegård Vels dugnad på Tusse 27. mai

Det var god oppslutning om dugnaden på Tusse badeplass (Fjeld) sist onsdag.  Vi fikk blant annet ryddet mye vegetasjon ned mot vannet.  Vi synes resultatet har blitt bra.  Velkommen til ny sommer på Tusse enten du bare ønsker å ta en tur ut i er flott område eller ønsker å prøve badevannet.

Se dugnadsfilmen her (trykk på linken):  Oppegård Vel Dugnad på Tusse 2015 (wmv)   Oppegård Vel Dugnad på Tusse 2015 (mp4)

 

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Fra Tussedugnaden 2015

Tusse i retning Langhus

Tusse i retning Langhus

Ski siden av Tusse.  Mange flotte badeplasser blant annet "Jentebadet", Guttebadet", "Stupet" og "Familiebadet"

Ski siden av Tusse. Mange flotte badeplasser blant annet «Jentebadet», Guttebadet», «Stupet» og «Familiebadet».  Her har du kveldssol 🙂

.

God badevannskvalitet i Tussetjern bekrefter nye målinger.

Oppegård kommune har nå fått de første resultatene fra måling av badevannskvaliteten i Tussetjern. De viser at badevannskvaliteten er god.  Se detaljene på Oppegård kommunes hjemmeside.

 .

Ny oppslagstavle på Oppegård stasjon

Vi har omsider fått opp vår nye oppslagstavle malt i «jernbanerød» farge på Oppegård stasjon.  Følg med!

OV_Oppslagstavle

 .

Sommerdugnad på Tusse badeplass

Tusse1

Fra Fjeld badeplass, Tussetjern, Oppegård kommune

Velkommen til Oppegård Vels dugnad på Tusse badeplass.

Vi forbereder sommeren på vår lokale badeplass til glede for nærmiljøet.  Ta i et tak du også.

Sted/tid: Onsdag 27. mai kl 18:00-21:00.

Ta med:  rake, rive, spade, grensaks, øks og annet smart utstyr.

Gratis pølser og brus til dugnadsgjeng.

Aktiviteter: Rydding av vegetasjon, plukke glass og søppel.

Alle er velkomne!

Fra Fjeld badeplass, Tussetjern Oppegård kommune.

Fra Fjeld badeplass, Tussetjern – Oppegård kommune.

 .

Årsmøte 2015


Publiseringsdato 2015/03/02. Årsmøte Oppegård Vel 2015.

Sted/tid: Grendehuset Vellet,
torsdag  19. mars kl 19:00.

Enkel servering.  Velkommen

Årsmøtedokumenter (trykk på linkene under):
Innkalling
Årsmelding
Regnskap
Signert protokoll fra årsmøte 2015.

Neste styremøte:


Vanligvis en gang pr. måned.

Saker som ønskes behandlet kan sendes styreleder
Medlemsregister endringer kan sendes medlemsregister
Spørsmål om kontigent kan sendes kasserer

.