Medlemsfordeler Oppegård Vel

Årskontingenten i Oppegård Vel er 200 kroner i året for hele husstanden (trygdede betaler kr 100,-). Den viktigste medlemsfordelen vi kan tilby er den gode følelsen av å være med i et fellesskap som i over100 år har arbeidet frivillig til beste for lokalmiljøet vårt. Du har kanskje fra tid til annen sagt eller ment at «noen» burde ta initiativet ditt eller datt, eller gjøre noe med dette og hint. Oppegård Vel er nettopp denne «noen».

Kulturarrangementer: Fra og med 2005 har styret i Oppegård Vel fra tid til annet arrangert et kulturarrangement. Vi ønsker at dette arrangementet skal være til glede for alle og bidra til å styrke aktiviteten rundt kulturhuset vårt A/L Grendehuset. Arrangementet blir sponset av Oppegård Vel.

Vellet ble stiftet i 1908. Da var veier, veibelysning, brøyting, strøing, vannforsyning, bedret post- og jernbaneforbindelse, forsamlingslokale, kinodrift, av de sakene som måtte løses. I alle år har det vært Oppegård Vel’s «formål å ivareta stedets interesse og arbeide for dets gavn og forskjønnelse», som det heter i vedtektene. Dette er fortsatt formålet, selv om oppgavene har endret karakter. En viktig fellesnevner har i alle år vært kontakten med Oppegård kommune – både de folkevalgte og med administrasjonen. Denne kontakten har til tider kanskje vært litt opphetet, når det har vært saker som har satt sterke følelser i sving. Men for det aller meste dreier det seg om et konstruktivt og godt samarbeid. En av de siste sakene hvor nettopp et slikt samarbeid kom til uttrykk, er en solid opprusting av badeplassen på Tusse og tilblivelsen av et lenge etterlengtet fortau i Sætreskogveien (i svingen ved Grendehuset).

Dersom du ikke allerede er medlem i Oppegård Vel, vil vi innstendig oppfordre deg til å melde deg inn. Da er du med å støtter et uegennyttig arbeid til beste for både unge og gamle i lokalmiljøet. Jo flere som er medlemmer (i dag er det over 350 husstander som er medlem), dess bedre blir vi «hørt» på Rådhuset.

Du kan bare sende oss en mail: post@oppegardvel.no med ditt navn, adresse, epost og telefonnummer, så sender vi deg en giro, eller betale inn på konto nr. 9498.05.09545.

Velkommen til Oppegård Vel

Vennlig hilsen
Styret