Velkommen til Oppegård Vel

Aktuelt fra Vellet

Oppegård Vel årsmøte 2023

Tid/sted: Mandag 27. mars kl. 19:00 på Grendehuset Vellet. Dagsorden 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Godkjenning av møteinnkalling 4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder 5. Styrets beretning/årsmelding for 2022 6. Regnskap for 2022 7. Revisors beretning 8. Budsjett 2023 9. Fastsettelse av kontingent for 2024 […]

Oppegård Vel årsmøte 2022

Det innkalles til årsmøte 2022 i Oppegård Vel Tid/sted:  Mandag 28. mars kl. 19:00 på Grendehuset Vellet. Dagsorden Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av møteinnkalling Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder Styrets beretning/årsmelding for 2021 Regnskap for 2021 Budsjett 2022 Fastsettelse av kontingent for 2023 Innkomne forslag. Velg. Forslag til […]

Årsmøte Oppegård Vel 2021

Vellets medlemmer innkalles til årsmøte 2021. Tid/sted: Mandag 31. mai kl 19:00 på Grendehuset. Dagsorden Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av møteinnkalling Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder Styrets beretning/årsmelding for 2020. Regnskap for 2020. Budsjett 2021. Fastsettelse av kontingent for 2022 Innkomne forslag. Valg Forslag til årsmøtet […]

A/L Grendehuset – Booking

Booking og utleie gjøres ved å sende en mail til daglig leder for Grendehuset  (Posttmottak Grendehuset Vellet)

Grendehuset Vellet ligger i Sætreskogveien 13, 1415 Oppegård i rolige omgivelser sentralt i Oppegård Syd, med meget gode parkeringsmuligheter og kort vei fra Oppegård stasjon.

Leie priser og utleievilkår (med forbehold om endringer):

Prisliste Grendehuset Vellet

Utleie_Grendehuset_Vellet_Vilkår des2022

Velkommen til Grendehuset

Grendehuset inventar

AV-utstyr betjening

Dersom man ønsker en visning av lokalene kan daglig leder kontaktes på Posttmottak Grendehuset Vellet
Utleievilkår må godkjennes ved bestilling/betaling av leie.

Vellet – vårt infoblad

Vellet Nyttårsbrev Oppegård Vel 2020

Se flere utgaver fra vårt arkiv.