Velkommen til Oppegård Vel

Aktuelt fra Vellet

Oppegård Vel årsmøte 2022

Det innkalles til årsmøte 2022 i Oppegård Vel Tid/sted:  Mandag 28. mars kl. 19:00 på Grendehuset Vellet. Dagsorden Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av møteinnkalling Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder Styrets beretning/årsmelding for 2021 Regnskap for 2021 Budsjett 2022 Fastsettelse av kontingent for 2023 Innkomne forslag. Velg. Forslag til […]

Årsmøte Oppegård Vel 2021

Vellets medlemmer innkalles til årsmøte 2021. Tid/sted: Mandag 31. mai kl 19:00 på Grendehuset. Dagsorden Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av møteinnkalling Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder Styrets beretning/årsmelding for 2020. Regnskap for 2020. Budsjett 2021. Fastsettelse av kontingent for 2022 Innkomne forslag. Valg Forslag til årsmøtet […]

Oppegård Vels krav om veirett til Sætreskogparken fra Myraparkveien

Oppegård Vel har i løpet av de siste fem år arbeidet for å etablere en park på «vanntårntomten» i Sætreskogen (inngang fra Parkveien 19C og Kringsjåveien 10).  Arbeidet er på det nærmeste ferdigstilt og publikum har adgang til tårnet og parken.  Det har blitt en flott møteplass for ung og gammel.  Imidlertid er det en […]

A/L Grendehuset – Booking

Booking og utleie gjøres ved å sende en mail til daglig leder for Grendehuset  (Posttmottak Grendehuset Vellet)

Grendehuset Vellet ligger i Sætreskogveien 13, 1415 Oppegård i rolige omgivelser sentralt i Oppegård Syd, med meget gode parkeringsmuligheter og kort vei fra Oppegård stasjon.

Leie priser og utleievilkår (med forbehold om endringer):

Prisliste Grendehuset Vellet

Utleie_Grendehuset_Vellet_Vilkår 2021

Grendehuset inventar

Dersom man ønsker en visning av lokalene kan daglig leder kontaktes på Posttmottak Grendehuset Vellet
Utleievilkår må godkjennes ved bestilling/betaling av leie.

Vellet – vårt infoblad

Vellet Nyttårsbrev Oppegård Vel 2020

Se flere utgaver fra vårt arkiv.