• Grendehuset Vellet, Sætreskogveien 13
  • Vellets vei 16b (ca. 400 m2 tomt, ubebygd)
  • Myraparken, Parkveien 5 (i dag regulert til lekeområde.  Opprinnelig Vellets eiendom, men mulig Oppegård kommune disponerer den)
  • Kringsjåveien 10, ca. 4500 m2, vanntårntomta, regulert til friareal. På denne tomta er det i dag utplassert en mobiltelefonmast.
  • Tusseveien 1 (Gnr 44 bnr 436 og 437)