Myraparken er et yndet lekeområde for små og store barn både sommer og vinter. Området er åpent for alle, det er ikke regulerte tider til bestemte grupper eller formål, og alle som ønsker det kan benytte Myraparken til ikke organiserte aktiviteter. Her er små fotballmål som benyttes flittig sommerstid. I tillegg er det satt opp basket kurver (basketball) på deler av området. Om vinteren er målet å ha isbane for skøyteaktiviteter. Siste år har Oppegård Kommune benyttet vannbil for å islegge Myraparken vinterstid. Det er Oppegård Vel som tilrettelegger og administrerer bruken av området.
Det arrangeres årlige dugnader på Myraparken.

Myraparken