Oppegård Terrasse er en del av et prosjektide Oppegård Vel startet tidlig på 2000 tallet.  I samarbeid med arkitektkontoret Sørli og Haugstad AS (nå Shark, se www.shark.no) ble det forsøkt å lage «En samlet plan for Oppegård Syd».  Dette inkluderte en løsning på kjørebroa over jernbanen og påkjøring til Skiveien (FV152).  Allerede den gang var kjørebroa og påkjøring til FV152 i mange år sett på som et område med mange trafikale utfordringer.

Nå i 2019 – nesten 20 år senere er det på tide å ta prosjektet opp av skuffen igjen.  I den senere tid har Oppegård Vels styre enda en gang satt kjørebroa over jernbanen og påkjøring til FV152 på sakskartet.  Oppegård avis har på en beundringsverdig måte forsøkt å bidra til å sette fokus på saken og hjulpet oss videre.  Nedenfor finner dere Oppegård Vels presentasjon fra 2002 samt en enkel skisse av en mulig løsning laget i 2019.

Oppegård Vels presentasjon fra 2002: Oppegård_Terrasse-presentasjon år 2002

FV152 med Sætreskogveien i undergang under jernbanen

FV152 med Sætreskogveien i undergang under jernbanen

Forenklet kart som viser mulig omlegging av FV152 med Sætreskogveien  i undergang under jernbanen