Det sittende styret ble valgt på årsmøtet 22. mars 2017

Mikael Bergqvist

Styreleder

Slåbråtveien 14b
1415 Oppegård
Send mail
41 21 90 25

Per Næss

Styremedlem

Parkveien 3
1415 Oppegård
Send mail
913 78 441

Anders Heftye

Styremedlem

Åsenveien 2c
1415 Oppegård
Send mail
907 55 530

Balachandr Thillaiampalam

Styremedlem

Skiveien 219
1415 Oppegård
Send mail
412 58 603

Stine Lilletvedt Mørkved

Hjelpekasserer/styremedlem

Vellets vei 18b
1415 Oppegård
Send mail

Bjørn Erik Gamborg

Styremedlem

Sætreskogveien 19
1415 Oppegård
Send mail
906 01 950

Ted Mathews

Varamedlem

Fageråseveien

1415 Oppegård

Geir Hokholt

Varamedlem

Parkvn. 8A.
1415 Oppegård
Send mail
911 56 597