Last ned alle versjoner av Vellet her

Vellet desember 2015

Vellet 2015_Des

Vellet desember 2015

  • Xxxxxxxx
  • Xxxxxxx
  • Xxxxxxx
  • Xxxxxxxxx
  • Xxxxxxx
  • Xxxxxxx

  Vellet november 2009

  Vellet 2009_Nov

   Vellet november 2009

  • Åpning av Nøstvedt tunnelen 09.09.2009 kl 09.09
  • Ny asfalt i Sætreskogen
  • Medlemsmøte tette flater
  • Tette flater
  • Våre vassdrag
  • Trafikksikkerhet

  Vellet februar 2004

  Vellet 2004_Feb

   Vellet februar 2004

  • Vær med å skap lokalhistorie
  • Ny hjemmeside
  • Hva bør styret prioritere
  • Klage på reguleringsplan
  • Helikopterstøy
  • Vanntårnet mobilmast
  • Snarveiene, Enøk Grendehuset

  Vellet mai 2002

  Vellet 2002_Mai

   Vellet mai 2002

  • Utvidelse av E6
  • Kommunen positiv til Oppegård Terrasse
  • Tussetjern vår nærmeste badeplass
  • Gamle velarkiver

  Vellet desember 2013

  Vellet desember 2013

  • Områderegulering ved Oppegård stasjon,
  • Gjersjø vassdraget og drikkevannet vårt,
  • Kabelspagetti,
  • Ønsker vi fortsatt Oppegård Vel,
  • Verveside for nye medlemmer

  Vellet november 2009

  Vellet 2009_Nov

   Vellet november 2009

  • Åpning av Nøstvedt tunnelen 09.09.2009 kl 09.09
  • Ny asfalt i Sætreskogen
  • Medlemsmøte tette flater
  • Tette flater
  • Våre vassdrag
  • Trafikksikkerhet

  Vellet februar 2004

  Vellet 2004_Feb

   Vellet februar 2004

  • Vær med å skap lokalhistorie
  • Ny hjemmeside
  • Hva bør styret prioritere
  • Klage på reguleringsplan
  • Helikopterstøy
  • Vanntårnet mobilmast
  • Snarveiene, Enøk Grendehuset

  Vellet mai 2002

  Vellet 2002_Mai

   Vellet mai 2002

  • Utvidelse av E6
  • Kommunen positiv til Oppegård Terrasse
  • Tussetjern vår nærmeste badeplass
  • Gamle velarkiver

  Vellet desember 2012

  Vellet 2012_Des

  Vellet desember 2012

  • Badevannet i Tusse
  • Kabelspagetti
  • Området ved Oppegård stasjon – hva skjer
  • Follobanen
  • Tusse badeplass
  • Grendehusets dag 2012

  Vellet november 2008

  Vellet 2008_Nov

   Vellet november 2008

  • Trafikksikkerhet
  • Motorcrossbane Assurdalen
  • Sti rundt Tussetjern
  • Øvreskogen
  • E6

  Vellet august 2003

  Vellet 2003_Aug

   Vellet august 2003

  • Partiene svarer på Grendehuset 9. september
  • Innsigelser på ny vei til «Øvreskogen»
  • Grendehusets dag.
  • Fortau ved Grendehuset
  • Tusse badeplass

  Vellet november 2001

  Vellet 2001_Nov

   Vellet november 2001

  • Spørreundersøkelse 2001
  • Bli natteravner
  • Ny fasade Oppegård stasjon
  • Skiveien under lokk
  • Stenging R152
  • Grendehusets dag
  • Utfordringer for Grendehuset

  Vellet september 2011

  Vellet 2011_Sep

   Vellet september 2011

  • Invitasjon til åpent valgmøte
  • Kloakk rett i vårt drikkevann
  • Gjersjøen
  • «Noen» må ordne opp
  • Grendehus info

  Vellet september 2005

  Vellet 2005_Sep

   Vellet september 2005

  • Bli med på planleggingen av ditt nærmiljø
  • Området mellom jernbanen og R152
  • Dette mener velstyret er viktig
  • Snarveiene

  Vellet mars 2003

  Vellet 2003_Mar

   Vellet mars 2003

  • Aktivt år for Oppegård Vel
  • Bli natteravner
  • Årsrapport 2012
  • Div Grendehuset

  Vellet vår 2001

  Vellet 2001_Vår

   Vellet vår 2001

  • Oppegård terrasse
  • Vellets visjon
  • Jernbaneverkets planer
  • Markagrensen
  • Skolesituasjon

  Vellet desember 2010

  Vellet 2010_Des

   Vellet desember 2010

  • Informasjon om Oppegård Vels lokalundersøkelse 2010
  • Det første tiåret 20000-2010
  • Trafikksikkerhet
  • Rapport fra dugnader 2010

  Vellet januar 2005

  Vellet 2005_Jan

   Vellet januar 2005

  • Gratiskonsert
  • Åpent møte om Sætreskogveien 1-3
  • Tusse, veinavn, jernbanebro
  • Lokalveier, R152
  • Kommunal støtte til Grendehuset
  • Tunnelløsning, Tilg. marka

  Vellet oktober 2002

  Vellet 2002_Okt

   Vellet oktober 2002

  • Store ungdomsproblemer i Oppegård syd/Greverud
  • Stor dugnad Tusse badeplass
  • Myraparken
  • Hagekonkurranse
  • Skating
  • Grendehus info