Utleievilkår pr. 01.02.2020

Kjære leietaker,

Takk for at du valgte Grendehuset til ditt arrangement.  Utleievilkårene skal leses, signeres og returneres til daglig leder, før leietaker tar huset i bruk. Ved bestilling via Grendehusets bookingsystem signeres dette skjema elektronisk ved aksept av utleievilkårene av leietaker.

Grendehuset ble bygget i 1919 og eies av Oppegård Vel. Huset driftes på dugnad. Vi er alle avhengig av at huset behandles pent. Det du betaler i leie, dekker daglig drift, forbruksvarer, oppvarming, kommunale avgifter samt løpende vedlikehold.

Leieprisen dekker ikke ting som blir ødelagt under leieperioden og dette må leietager selv stå ansvarlig for. Vi har fast gjennomgang av inventar etter utleie og ved å signere dette dokumentet bekrefter du at du står ansvarlig for eventuelle ødeleggelser. Vi benytter oss av etterfakturering i slike tilfeller.

Grendehuset er ikke forsikret for oppbevaring av verdigjenstander. Ved f. eks bryllup vil vi ikke anbefale å la gaver o.l. stå over natten, men bør bringes hjem etter endt arrangement.

Nøkkelkode til kodelåsen utenfor døren fås ved å kontakte daglig leder.

Følgende forventes av deg som leietaker:

 • Vi forutsetter at du feier gulvene etter deg, rengjør kjøkkenet og setter ting tilbake på plass der de hører hjemme.
 • Søppel kastes i containeren. Det forutsettes maks 2 vanlige søppelsekker i søppelcontaineren vår. Avfall ut over dette må bringes bort av leietaker.
 • Alt som tas ut av skap skal vaskes før det settes tilbake på sin faste plass.
 • Alle bordene skal vaskes før de slås sammen og settes på scenen.
 • Taperester og stifter som er brukt på vegger må fjernes etter bruk.
 • Følg bruksanvisning på oppvaskmaskinen. Kaffekopper og dekketøy må vaskes for hånd før de settes i oppvaskmaskinen.
 • Benkeflater, komfyr, kjøleskap samt alle bord vaskes etter bruk.
 • Ta av sko om du behøver å stå på en stol, eller bruk trappestigen.
 • Gulvene feies etter bruk.
 • Sett deg inn i brannvernrutinene som henger i gangen. Ved brann, må brannvesenet kontaktes.
 • Ting medbrakt forventes det at man tar med seg hjem, det være seg glass, duker osv.

Leieprisen forutsetter vanlig vask. Ved tilfeller hvor vaskepersonale må vaske vegger, tak osv. vil dette bli etterfakturert med kr 500 pr. time.

Viktig: Vi godkjenner ikke utleie til noen under 25 år og forventer at om huset brukes av denne aldersgruppen skal en ansvarlig voksen (leietaker eller den han utpeker) være tilstede under arrangementet.  Leietaker er økonomisk ansvarlig for alle skader på inventar og bygning.

Oppegård Vel/Grendehuset Vellet tar forbehold om at ved inntrufne omstendigheter som medfører at huset må stenges, så vil avtale om leie av huset kunne kanselleres av utleier. Refusjon av innbetalt leie skjer kun om Grendehuset avlyser et leieforhold av andre grunner enn force majeure.  Grendehusets ansvar begrenses til innbetalt leie.

Avbestillingsfrist:

 • Ved avbestilling tidligere enn 6 uker før leie vil innbetalt depositum ikke refunderes.
 • Ved avbestilling senere enn 6 uker før leie av lokalene vil innbetalt leiesum ikke refunderes.

Undertegnede har lest og godtatt disse vilkår for utleie på Grendehuset i forbindelse

med mitt arrangement,

Leietager (i blokkbokstaver) ___________________

Dato/Sted: __________       Signatur____________________________________