Om Oppegård Vel

I alle år har det vært Oppegård Vel’s «formål å ivareta stedets interesse og arbeide for dets gavn og forskjønnelse», som det heter i vedtektene. Dette er fortsatt formålet, selv om oppgavene har endret karakter. En viktig fellesnevner har i alle år vært kontakten med Oppegård kommune – både de folkevalgte og med administrasjonen.

Denne kontakten har til tider kanskje vært litt opphetet, når det har vært saker som har satt sterke følelser i sving. Men for det aller meste dreier det seg om et konstruktivt og godt samarbeid.

Nedenfor er eksempler på noen av de sakene vellet har engaskjert seg i de seneste år:

  • Opprusting av badeplassen på Tusse og Myraparken.
  • Fortau i Sætreskogveien (i svingen ved Grendehuset).
  • Etablering av Rolf Presthus vei, ny undergang ved Odlo bygget og «nye» Tiurveien.
  • E6 utbygging – Nøstvedt tunnellen.
  • Vann og avløp, forrurensning av Gjersjøens nedbørsområde.
  • Støy: Motorkrossbane Assurdalen og helikopterbase på Berghagan industriområde