Ressursgruppen

Ressursgruppen består av personer som frivillig har meldt seg for å yte en innsats for lokalmiljøet i viktige lokale saker.
Ressursgruppen bistår styret i deres arbeid, og har møterett som observatør til styremøter. Styret kan anmode ressursgruppen eller deler av ressursgruppen til å møte i enkeltsaker.

Ragnar Dahl

Vellets ressursgruppe

Kringsjåveien 3b.
1415 Oppegård
Send mail
950 61 5 77

Saker:

  • Mulighetsanalyse Sætreskogparken/Vanntårnet
  • Fortetning av Oppegård stasjonsområde.
Per Næss

Vellets ressursgruppe

Myraveien 1
1415 Oppegård
Send mail
91378441

Saker:

  • Mulighetsanalyse Sætreskogparken/Vanntårnet
  • Fortetning av Oppegård stasjonsområde.
Jan-Erik Hokholt

Vellets ressursgruppe

Rugdeveien 6.
1415 Oppegård
Send mail
41 46 21 62

Saker:

  • Gjersjøens nedbørsfelt
  • Vann /avløp / forurensing