Oppegård Vels krav om veirett til Sætreskogparken fra Myraparkveien

Oppegård Vel har i løpet av de siste fem år arbeidet for å etablere en park på «vanntårntomten» i Sætreskogen (inngang fra Parkveien 19C og Kringsjåveien 10).  Arbeidet er på det nærmeste ferdigstilt og publikum har adgang til tårnet og parken.  Det har blitt en flott møteplass for ung og gammel.  Imidlertid er det en tvist med en nabo om rett til periodisk kjøreadkomst til parken.  En periodisk kjøreadkomst er nødvendig for å kunne vedlikeholde og videreutvikle området.

Oppegård Vel har i det lengste forsøkt å finne en løsning på saken gjennom dialog, og det er gjort flere avklaringer.  Nordre Follo kommune og advokatfirmaet Grette AS har konkludert med at det foreligger en veirett for Oppegård Vel.  Slik Oppegård vel ser det er det ikke noe annet alternativ enn å innlede en rettslig prosess for jordskifteretten for å fastsette veiretten og omfanget av denne.  Nedenfor/vedlagt finnes en orientering om saken samt «varsel om sak for jordskifteretten».

Info om Sætreskogparken og veirett

Brev 17.11.20 – Varsel om sak for jordskifteretten – Sætreskogparken(2123100.1)