Årsmøte 2020 er utsatt.

Årsmøtet 2020 er inntil videre utsatt.  Sannsynlig ny dato er 27. april kl 19:00 på Grendehuset.

Inntil videre er årsmøtet utsatt som følge av korona epidemi og myndighetenes anbefalinger.  Det sittende styret forsetter i sine verv inntil nye styremedlemmer er valgt.  Regnskap 2019 og og foreslått budsjett for 2020 vil være styrende for økonomi framover.

Årsmøtedokumentene finnes nederst på denne side.

************************************************************************************

Etter årsmøtet vil det bli et medlemsmøte hvor medlemmene kan ta opp saker av interesse.

Enkel servering.

Dagsorden

  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av møteinnkalling
  4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  5. Styrets beretning/årsmelding for 2019.
  6. Regnskap for 2019.
  7. Budsjett 2020.
  8. Fastsettelse av kontingent for 2021
  9. Innkomne forslag.
  10. Valg.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 8 dager før årsmøtet.

Vel møtt!

Styret i Oppegård Vel

Årsmøtedokumenter finnes nedenfor:

Innkalling årsmøte 2020: Det vil komme ny innkalling så snart som mulig.  Inntil videre er årsmøtet utsatt som følge av korona epidemi og myndighetenes anbefalinger.

Årsmelding for Oppegård Vel 2019

Resultatrapport Oppegård Vel 2019

Oppegård Vel uten Grendehuset – Regnskap 2019 og Budsjett 2020 – B

Oppegård Vel & Grendehuset – Regnskap 2019 og Budsjett 2020 – C

Grendehuset – Regnskap 2019 og Budsjett 2020 – A

Balanserapport Oppegår Vel 2019