Utsatt årsmøte 2020 avholdes mandag 25. mai kl 19:00.

Årsmøte 2020 avholdes mandag 25. mai kl 19:00 på Grendehuset.

Årsmøtet skulle opprinnelig arrangeres mandag 23. mars, men ble utsatt som følge av korona epidemi og myndighetenes anbefalinger.  Det sittende styret har forsatt/forsetter i sine verv inntil det utsatte årsmøtet er avviklet.

Årsmøtedokumentene finnes nederst på denne side.

Etter årsmøtet vil det bli et medlemsmøte hvor medlemmene kan ta opp saker av interesse.  Det vil bli en orientering om styrets planer for oppussing av Grendehuset sommeren 2020.

Enkel servering.

Dagsorden

  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av møteinnkalling
  4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  5. Styrets beretning/årsmelding for 2019.
  6. Regnskap for 2019.
  7. Budsjett 2020.
  8. Fastsettelse av kontingent for 2021
  9. Innkomne forslag.
  10. Valg.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 8 dager før årsmøtet.

Vel møtt!

Styret i Oppegård Vel

Årsmøtedokumenter finnes nedenfor: