Utsatt årsmøte 2020 avholdes mandag 25. mai kl 19:00.

Årsmøte 2020 avholdes mandag 25. mai kl 19:00 på Grendehuset.

Årsmøtet skulle opprinnelig arrangeres mandag 23. mars, men ble utsatt som følge av korona epidemi og myndighetenes anbefalinger.  Det sittende styret har forsatt/forsetter i sine verv inntil det utsatte årsmøtet er avviklet.

Årsmøtedokumentene finnes nederst på denne side.

Etter årsmøtet vil det bli et medlemsmøte hvor medlemmene kan ta opp saker av interesse.  Det vil bli en orientering om styrets planer for oppussing av Grendehuset sommeren 2020.

Enkel servering.

Dagsorden

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av møteinnkalling
 4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 5. Styrets beretning/årsmelding for 2019.
 6. Regnskap for 2019.
 7. Budsjett 2020.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2021
 9. Innkomne forslag.
 10. Valg.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 8 dager før årsmøtet.

Vel møtt!

Styret i Oppegård Vel

Årsmøtedokumenter finnes nedenfor:

Grendehuset åpnes igjen fra og med 7. mai

 Grendehuset åpner igjen, hurra 🙂

Ihht til retningslinjer fra myndighetene åpnes det nå for arrangementer for inntil 50 personer

Noen av de som leier lokaler hos oss starter opp igjen og tar igjen sine avlyste arrangementene fram til ca. 15 juni.

Vi håper på at dere andre ønsker å komme i gang igjen med deres aktiviteter, eventuelt ved å redusere noe på antallet eller organisere aktivitetene noe annerledes enn opprinnelig planlagt.

Dere som har booket aktiviteter som ikke allerede er avlyst håper vi gjennomfører arrangementet som planlagt. Vi vil bidra til at dere kan gjennomføre ved at vi oppgraderer renhold m.m. Ta gjerne kontakt om det skulle være spørsmål.

Retningslinjer fra myndighetene pr. 2. mai:

DET BLIR LOV MED ARRANGEMENTER PÅ INNTIL 50 PERSONER
Det sier helseminister Bent Høie på regjeringens daglige pressekonferanse om coronasituasjonen.

– Fra 7. mai blir det mulig med arrangementer på offentlig sted på inntil 50 personer.

Forutsetningen er at det skal være mulig å holde en meters avstand til andre personer på arrangementene, og at det må være en ansvarlig arrangør som sørger for at smittevernregler overholdes.
Arrangører må kunne fremlegge lister over deltakere på arrangement om det blir nødvendig.
Det er mulig grensen for antall personer i et arrangement utvides ytterligere fra og med 12. juni.
Ta gjerne kontakt for å endre din tidligere booking, eller bestill dato nå eller til høsten. Fra høsten regner vi med å kunne tilby et oppgradert Grendhus med blant annet nytt gulv i storesalen. Følg med!

Nyhet, sjekk vår booking kalender for ledig tid:
Grendehusets booking kalender

Områderegulering Oppegård lokalsenter

Nordre Follo kommune inviterer til arbeidsverksted – oppstart av planarbeid for Oppegård lokalsenter

Vi inviterer til arbeidsverksted på Oppegård grendehus mandag 9. mars kl. 18 – 20.
Nordre Follo kommune jobber med en områderegulering for Oppegård lokalsenter. For å kunne lage en god plan ønsker vi å invitere beboere, lag og foreninger til et arbeidsverksted. Vi ønsker å få bedre kunnskap om nærmiljøet, hva som fungerer bra, hvilke kvaliteter det er viktig å ta vare på, og om det er noe man savner i området.
Agenda:

 • Velkommen v/ leder av utvalget for areal, klima og byggesak Anne-Beth Skrede
 • Kort om områdereguleringsplanen og arbeidet framover
 • Kartlegging av området – arbeidsgrupper
 • Oppsummering
 • Vel hjem!

Invitasjoen fra Nordre Follo kommune ligger Invitasjon – arbeidsverksted 9. mars Oppegård lokalsenter

Styrets nyttårsbrev for 2020 / Ny utgave av Vellet

Nedenfor kan du lese styrets nyttårsbrev.  Dette er også å regne som en ny utgave av «Vellet» – vårt infoblad.  Vi håper på kunne utgi flere utgaver framover.

Link til Vellet Nyttårsbrev Oppegård Vel 2020

Vi håper innholdet faller i smak og håper på et aktivt Vel år.
Vi har mange viktige saker og følge opp.

Felles for alle disse sakene er at de krever frivillig innsats.
Vi håper enda flere kan tenke seg å bidra i 2020.

Januar 2020,

Styret

Oppegård Vels innspill for områderegulering Oppegård lokalsenter november 2019

Oppegård Vels høringsuttalelse områderegulering Oppegård lokalsenter

(trykk på linken).

Oppegård Vels innspill til kommuneplan for Nordre Follo kommune 2019-2030

Tre innspill er fremmet:

 1. Innspill til kommuneplanen Friluftsområdet Tussetjern
 2. Innspill til kommuneplanen for Oppegård Lokalsenter
 3. Innspill til kommuneplanen ny turvei Slåbråtan-Stallerud

(trykk på linken)

Grendehuset Vellet – 100 år 1919 – 2019, jubileumsarrangement lørdag 21. september

Invitasjon Grendehuset 100 år 2019

Oppegård Vel har gleden av å invitere til jubileumsfest og barnas Grendehusfest på «Vellet» , Sætreskogveien 13.

lørdag 21. september

Fremdeles noen ledige plasser til festen på kvelden.  Vær rask med påmelding, 

Påmelding innen 19/9  ved VIPPS, velg «Send og betal». Send til Oppegård Vel 20477.  Kr 300 pr. person.

Ønsker du å komme etter maten kl 21:30  og få med deg underholdning og dans er prisen kr 150 pr. person.

kl 12:00 – 14:30 Barnas Grendehusfest.

 • Aktiviteter ute og inne for små og store barn.
 • Omvisning i «kinomuseet» v/Torbjørn kl 13:00

Kake/brus/kaffe til alle.

kl. 19.00 jubileumsfest på «Vellet»

 • Prisen pr. kuvert er kr. 300,-
 • Dette inkluderer mat, drikke til maten, kaffe og kake
 • Det vil bli salg (VIPPS & Cash) av drikkevarer i baren etter maten.
 • Antrekk: Pent
 • «Musikalsk» innslag ved Elisabeth og Perta
 •  DJ Lars spiller opp til dans.

Bli med og gjør dette til årets fest!

Påmelding innen 19/9  ved VIPPS, velg «Send og betal». Send til Oppegård Vel 20477.  Kr 300 pr. person.

Ønsker du å komme etter maten kl 21:30  og få med deg underholdning og dans er prisen kr 150 pr. person.

Hilsen festkomiteen!

Spørsmål, kontakt Kjell: tel  911 78 489 / Geir: tel 911 56 597  eller  epost: post@oppegardvel.no

Dugnader vår 2019: Tusse 27.mai og Myraparken 05.juni kl. 18:00 begge dager

Styret arrangerer de årlig vårdugnader i våre nærområder.

 • Tusse: Mandag 27.mai kl. 18:00.  Aktiviteter vil være rydde grillplass og vegetasjon.  Har du bensindrevet ryddesag, ta gjerne med det.
 • Myraparken:  Onsdag 05.juni kl 18:00.  Aktiviteter vil være å spavende sandkasser/under huskestativer, samt rake og rydde.

Ta med rive/rake/trillebor/utstyr for å rydde vegetasjon.

Styret.

 

 

Oppegård Vel fronter ny kjørebro over jernbanen og ny FV152 påkjøring.

Som et resultat av Oppegård Vels innbyggerinitiativ fremmet ovenfor Oppegård kommune den 25.02.2019 bygger det seg opp til et avgjørende slag når kommunestyret skal behandle saken den 11. juni.

Oppegård avis har de siste ukene brukt spalteplass på saken og vi oppsummerer nedenfor linker til det som er skrevet i avisen.  Vi ønsker å komme med følgende kommentar til artikkelen i Oppegård Avis’ den 14. mai (på nett) og i papiravis (den 16. mai)  «Oppegård vel foreslår å bygge kulvert fremfor ny bro ved Oppegård stasjon«:

«Oppegård vel ønsker å presisere at vi ikke tar stilling til hvor mye eller hvilken type bebyggelse som bør oppføres i området. Vårt forslag må først og fremst sees på som initiativ til en løsning som bør vurderes. Vårt forslag fra 2002 bør være enda mer aktuelt i 2019 enn i 2002″.

(nedenfor er vist utdrag fra Oppegård vels presentasjonen av «En samlet plan for Oppegård syd – Oppegård Terrasse»  laget så tidlig som i 2002 og oppdatert i 2007)

Informasjon om prosjektet finne her: «En samlet plan for Oppegård syd – Oppegård Terrasse»

Jernbanen stenges i 2023 (eller senere) en lang periode.

I 2023 (eller senere) vil jernbanen i en lang periode stenges når Kolbotn stasjon skal bygges om. Da har vi sjansen til å gjennomføre en alternativ løsning til å bygge ny bro:

 1. Rive dagens bro inkludert gangbroa over til Greverud skole.  Bygge kulvert/nedsenket FV152 og undergang under jernbanen.
 2. Bygge undergang under jernbanen hvor Sætreskogveien og Durendalveien kobles til FV152 i en ny nedsenket rundkjøring.  Undergangen kan inneholde en gang/sykkelvei som på en god måte gir tilgang til nord og sørgående jernbaneplattform.
 3. Ny sørgående plattform til erstatning for dagens farlige plattform.  Sørgående plattformen kan anlegges noen meter nordover der broa står i dag.
 4. Store arealer frigis der veien graves ned.  Kan eventuelt bebygges med bolig eller næringsarealer.
 5. Greverud skole får bedre utemiljø og skolevei som følge av omlegging av FV152.
 6. Prosjektkostnadene kan finansieres av flere aktører enn da det ble lansert i 2002.  Nå kan flere aktører være med på spleiselaget: Oppegård kommune, Vegvesenet, Bane Nord, og bolig og næringsutviklere (i  prosjektet «Oppegård Terrasse» og andre prosjekter som Durendal, Tusseveien og eventuelt Oppegård stasjonsområde).

Linker til artikler i Oppegård avis:

14. mai 2019: Foreslår å bygge kulvert fremfor ny bro ved Oppegård stasjon

7. mai 2019: Sætreskogveien / Oppegård kjørebro: Bane NOR – broa er kommunens ansvar

7. mai 2019: Sætreskogveien kjørebro – Vi er lei av kommunens unnskyldninger

7. mai 2019: Sætreskogveien kjørebro: Foreslår midlertidige tiltak

14. nov 2018: Sætreskogveien kjørebro: Prosjekterer ny overgangsbro med fortau

12. nov 2018: Sætreskogveien kjørebro: Kjemper for ny bro

8. nov 2018: Underskriftkampanje november 2018

Årsmøte 2019

Det innkalles herved til årsmøte i Oppegård Vel mandag 18. mars kl 19:00 på grendehuset Vellet.

Dagsorden

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av møteinnkalling
 4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 5. Styrets beretning/årsmelding for 2018.
 6. Regnskap for 2018.
 7. Budsjett 2019.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2020
 9. Grendehuset status og videre drift.
 10. Innkomne forslag.
 11. Valg

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 8 dager før årsmøtet.

Enkel servering.

Vel møtt!

Styret i Oppegård Vel

Årsmøtedokumenter pr. 18. mars 2019 (med forbehold om endringer):

Innkalling årsmøte 2019

Årsmelding for Oppegård Vel 2018

Resultatrapport 2018 Oppegård Vel

A – Resultat Grendehuset – Oppegård Vel

B – Resultat Generell – Oppegård Vel

C – Resultat total – Oppegård Vel

Balanserapport 2018 Oppegård Vel

Valgkomiteens innstilling årsmøte 2019

Innkomne forslag årsmøte 2019 Vedtekter med forslag om endringer

Innkomne forslag årsmøte 2019 Etablering av Grendehuset driftsgruppe