Oppegård Vel årsmøte 2022

Det innkalles til årsmøte 2022 i Oppegård Vel

Tid/sted:  Mandag 28. mars kl. 19:00 på Grendehuset Vellet.

Dagsorden

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av møteinnkalling
 4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 5. Styrets beretning/årsmelding for 2021
 6. Regnskap for 2021
 7. Budsjett 2022
 8. Fastsettelse av kontingent for 2023
 9. Innkomne forslag.
 10. Velg.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 8 dager før årsmøtet.

Årsmøtepapirer kan lastes ned nedenfor:

Etter årsmøtet vil det bli et medlemsmøte hvor medlemmene kan ta opp saker av interesse.

Enkel bevertning.

Vel møtt!

Styret i Oppegård Vel

Årsmøte Oppegård Vel 2021

Vellets medlemmer innkalles til årsmøte 2021.

Tid/sted: Mandag 31. mai kl 19:00 på Grendehuset.

Dagsorden

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av møteinnkalling
 4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 5. Styrets beretning/årsmelding for 2020.
 6. Regnskap for 2020.
 7. Budsjett 2021.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2022
 9. Innkomne forslag.
 10. Valg

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 8 dager før årsmøtet.

Vel møtt!

Styret i Oppegård Vel

Årsmøtedokumenter tilgjengelig for nedlasting:

Valgkomiteens innstilling blir delt ut på årsmøtet.

Om årsmøtet ikke kan avholdes som vanlig møte p.g.a koronarestriksjoner vil årsmøtet bli avholdt via nett.  Nærmere info kommer.

Etter årsmøtet vil det bli avholdt et kort medlemsmøte.

Oppegård Vels krav om veirett til Sætreskogparken fra Myraparkveien

Oppegård Vel har i løpet av de siste fem år arbeidet for å etablere en park på «vanntårntomten» i Sætreskogen (inngang fra Parkveien 19C og Kringsjåveien 10).  Arbeidet er på det nærmeste ferdigstilt og publikum har adgang til tårnet og parken.  Det har blitt en flott møteplass for ung og gammel.  Imidlertid er det en tvist med en nabo om rett til periodisk kjøreadkomst til parken.  En periodisk kjøreadkomst er nødvendig for å kunne vedlikeholde og videreutvikle området.

Oppegård Vel har i det lengste forsøkt å finne en løsning på saken gjennom dialog, og det er gjort flere avklaringer.  Nordre Follo kommune og advokatfirmaet Grette AS har konkludert med at det foreligger en veirett for Oppegård Vel.  Slik Oppegård vel ser det er det ikke noe annet alternativ enn å innlede en rettslig prosess for jordskifteretten for å fastsette veiretten og omfanget av denne.  Nedenfor/vedlagt finnes en orientering om saken samt «varsel om sak for jordskifteretten».

Info om Sætreskogparken og veirett

Brev 17.11.20 – Varsel om sak for jordskifteretten – Sætreskogparken(2123100.1)

 

Utsatt årsmøte 2020 avholdes mandag 25. mai kl 19:00.

Årsmøte 2020 avholdes mandag 25. mai kl 19:00 på Grendehuset.

Årsmøtet skulle opprinnelig arrangeres mandag 23. mars, men ble utsatt som følge av korona epidemi og myndighetenes anbefalinger.  Det sittende styret har forsatt/forsetter i sine verv inntil det utsatte årsmøtet er avviklet.

Årsmøtedokumentene finnes nederst på denne side.

Etter årsmøtet vil det bli et medlemsmøte hvor medlemmene kan ta opp saker av interesse.  Det vil bli en orientering om styrets planer for oppussing av Grendehuset sommeren 2020.

Enkel servering.

Dagsorden

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av møteinnkalling
 4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 5. Styrets beretning/årsmelding for 2019.
 6. Regnskap for 2019.
 7. Budsjett 2020.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2021
 9. Innkomne forslag.
 10. Valg.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 8 dager før årsmøtet.

Vel møtt!

Styret i Oppegård Vel

Årsmøtedokumenter finnes nedenfor:

Grendehuset åpnes igjen fra og med 7. mai

 Grendehuset åpner igjen, hurra 🙂

Ihht til retningslinjer fra myndighetene åpnes det nå for arrangementer for inntil 50 personer

Noen av de som leier lokaler hos oss starter opp igjen og tar igjen sine avlyste arrangementene fram til ca. 15 juni.

Vi håper på at dere andre ønsker å komme i gang igjen med deres aktiviteter, eventuelt ved å redusere noe på antallet eller organisere aktivitetene noe annerledes enn opprinnelig planlagt.

Dere som har booket aktiviteter som ikke allerede er avlyst håper vi gjennomfører arrangementet som planlagt. Vi vil bidra til at dere kan gjennomføre ved at vi oppgraderer renhold m.m. Ta gjerne kontakt om det skulle være spørsmål.

Retningslinjer fra myndighetene pr. 2. mai:

DET BLIR LOV MED ARRANGEMENTER PÅ INNTIL 50 PERSONER
Det sier helseminister Bent Høie på regjeringens daglige pressekonferanse om coronasituasjonen.

– Fra 7. mai blir det mulig med arrangementer på offentlig sted på inntil 50 personer.

Forutsetningen er at det skal være mulig å holde en meters avstand til andre personer på arrangementene, og at det må være en ansvarlig arrangør som sørger for at smittevernregler overholdes.
Arrangører må kunne fremlegge lister over deltakere på arrangement om det blir nødvendig.
Det er mulig grensen for antall personer i et arrangement utvides ytterligere fra og med 12. juni.
Ta gjerne kontakt for å endre din tidligere booking, eller bestill dato nå eller til høsten. Fra høsten regner vi med å kunne tilby et oppgradert Grendhus med blant annet nytt gulv i storesalen. Følg med!

Nyhet, sjekk vår booking kalender for ledig tid:
Grendehusets booking kalender

Områderegulering Oppegård lokalsenter

Nordre Follo kommune inviterer til arbeidsverksted – oppstart av planarbeid for Oppegård lokalsenter

Vi inviterer til arbeidsverksted på Oppegård grendehus mandag 9. mars kl. 18 – 20.
Nordre Follo kommune jobber med en områderegulering for Oppegård lokalsenter. For å kunne lage en god plan ønsker vi å invitere beboere, lag og foreninger til et arbeidsverksted. Vi ønsker å få bedre kunnskap om nærmiljøet, hva som fungerer bra, hvilke kvaliteter det er viktig å ta vare på, og om det er noe man savner i området.
Agenda:

 • Velkommen v/ leder av utvalget for areal, klima og byggesak Anne-Beth Skrede
 • Kort om områdereguleringsplanen og arbeidet framover
 • Kartlegging av området – arbeidsgrupper
 • Oppsummering
 • Vel hjem!

Invitasjoen fra Nordre Follo kommune ligger Invitasjon – arbeidsverksted 9. mars Oppegård lokalsenter

Styrets nyttårsbrev for 2020 / Ny utgave av Vellet

Nedenfor kan du lese styrets nyttårsbrev.  Dette er også å regne som en ny utgave av «Vellet» – vårt infoblad.  Vi håper på kunne utgi flere utgaver framover.

Link til Vellet Nyttårsbrev Oppegård Vel 2020

Vi håper innholdet faller i smak og håper på et aktivt Vel år.
Vi har mange viktige saker og følge opp.

Felles for alle disse sakene er at de krever frivillig innsats.
Vi håper enda flere kan tenke seg å bidra i 2020.

Januar 2020,

Styret

Oppegård Vels innspill til kommuneplan for Nordre Follo kommune 2019-2030

Tre innspill er fremmet:

 1. Innspill til kommuneplanen Friluftsområdet Tussetjern
 2. Innspill til kommuneplanen for Oppegård Lokalsenter
 3. Innspill til kommuneplanen ny turvei Slåbråtan-Stallerud

(trykk på linken)

Grendehuset Vellet – 100 år 1919 – 2019, jubileumsarrangement lørdag 21. september

Invitasjon Grendehuset 100 år 2019

Oppegård Vel har gleden av å invitere til jubileumsfest og barnas Grendehusfest på «Vellet» , Sætreskogveien 13.

lørdag 21. september

Fremdeles noen ledige plasser til festen på kvelden.  Vær rask med påmelding, 

Påmelding innen 19/9  ved VIPPS, velg «Send og betal». Send til Oppegård Vel 20477.  Kr 300 pr. person.

Ønsker du å komme etter maten kl 21:30  og få med deg underholdning og dans er prisen kr 150 pr. person.

kl 12:00 – 14:30 Barnas Grendehusfest.

 • Aktiviteter ute og inne for små og store barn.
 • Omvisning i «kinomuseet» v/Torbjørn kl 13:00

Kake/brus/kaffe til alle.

kl. 19.00 jubileumsfest på «Vellet»

 • Prisen pr. kuvert er kr. 300,-
 • Dette inkluderer mat, drikke til maten, kaffe og kake
 • Det vil bli salg (VIPPS & Cash) av drikkevarer i baren etter maten.
 • Antrekk: Pent
 • «Musikalsk» innslag ved Elisabeth og Perta
 •  DJ Lars spiller opp til dans.

Bli med og gjør dette til årets fest!

Påmelding innen 19/9  ved VIPPS, velg «Send og betal». Send til Oppegård Vel 20477.  Kr 300 pr. person.

Ønsker du å komme etter maten kl 21:30  og få med deg underholdning og dans er prisen kr 150 pr. person.

Hilsen festkomiteen!

Spørsmål, kontakt Kjell: tel  911 78 489 / Geir: tel 911 56 597  eller  epost: post@oppegardvel.no