Grendehuset Vellet – 100 år 1919 – 2019, jubileumsarrangement lørdag 21. september

Invitasjon Grendehuset 100 år 2019

Oppegård Vel har gleden av å invitere til jubileumsfest og barnas Grendehusfest på «Vellet» , Sætreskogveien 13.

lørdag 21. september

Fremdeles noen ledige plasser til festen på kvelden.  Vær rask med påmelding, 

Påmelding innen 19/9  ved VIPPS, velg «Send og betal». Send til Oppegård Vel 20477.  Kr 300 pr. person.

Ønsker du å komme etter maten kl 21:30  og få med deg underholdning og dans er prisen kr 150 pr. person.

kl 12:00 – 14:30 Barnas Grendehusfest.

 • Aktiviteter ute og inne for små og store barn.
 • Omvisning i «kinomuseet» v/Torbjørn kl 13:00

Kake/brus/kaffe til alle.

kl. 19.00 jubileumsfest på «Vellet»

 • Prisen pr. kuvert er kr. 300,-
 • Dette inkluderer mat, drikke til maten, kaffe og kake
 • Det vil bli salg (VIPPS & Cash) av drikkevarer i baren etter maten.
 • Antrekk: Pent
 • «Musikalsk» innslag ved Elisabeth og Perta
 •  DJ Lars spiller opp til dans.

Bli med og gjør dette til årets fest!

Påmelding innen 19/9  ved VIPPS, velg «Send og betal». Send til Oppegård Vel 20477.  Kr 300 pr. person.

Ønsker du å komme etter maten kl 21:30  og få med deg underholdning og dans er prisen kr 150 pr. person.

Hilsen festkomiteen!

Spørsmål, kontakt Kjell: tel  911 78 489 / Geir: tel 911 56 597  eller  epost: post@oppegardvel.no

Dugnader vår 2019: Tusse 27.mai og Myraparken 05.juni kl. 18:00 begge dager

Styret arrangerer de årlig vårdugnader i våre nærområder.

 • Tusse: Mandag 27.mai kl. 18:00.  Aktiviteter vil være rydde grillplass og vegetasjon.  Har du bensindrevet ryddesag, ta gjerne med det.
 • Myraparken:  Onsdag 05.juni kl 18:00.  Aktiviteter vil være å spavende sandkasser/under huskestativer, samt rake og rydde.

Ta med rive/rake/trillebor/utstyr for å rydde vegetasjon.

Styret.

 

 

Oppegård Vel fronter ny kjørebro over jernbanen og ny FV152 påkjøring.

Som et resultat av Oppegård Vels innbyggerinitiativ fremmet ovenfor Oppegård kommune den 25.02.2019 bygger det seg opp til et avgjørende slag når kommunestyret skal behandle saken den 11. juni.

Oppegård avis har de siste ukene brukt spalteplass på saken og vi oppsummerer nedenfor linker til det som er skrevet i avisen.  Vi ønsker å komme med følgende kommentar til artikkelen i Oppegård Avis’ den 14. mai (på nett) og i papiravis (den 16. mai)  «Oppegård vel foreslår å bygge kulvert fremfor ny bro ved Oppegård stasjon«:

«Oppegård vel ønsker å presisere at vi ikke tar stilling til hvor mye eller hvilken type bebyggelse som bør oppføres i området. Vårt forslag må først og fremst sees på som initiativ til en løsning som bør vurderes. Vårt forslag fra 2002 bør være enda mer aktuelt i 2019 enn i 2002″.

(nedenfor er vist utdrag fra Oppegård vels presentasjonen av «En samlet plan for Oppegård syd – Oppegård Terrasse»  laget så tidlig som i 2002 og oppdatert i 2007)

Informasjon om prosjektet finne her: «En samlet plan for Oppegård syd – Oppegård Terrasse»

Jernbanen stenges i 2023 (eller senere) en lang periode.

I 2023 (eller senere) vil jernbanen i en lang periode stenges når Kolbotn stasjon skal bygges om. Da har vi sjansen til å gjennomføre en alternativ løsning til å bygge ny bro:

 1. Rive dagens bro inkludert gangbroa over til Greverud skole.  Bygge kulvert/nedsenket FV152 og undergang under jernbanen.
 2. Bygge undergang under jernbanen hvor Sætreskogveien og Durendalveien kobles til FV152 i en ny nedsenket rundkjøring.  Undergangen kan inneholde en gang/sykkelvei som på en god måte gir tilgang til nord og sørgående jernbaneplattform.
 3. Ny sørgående plattform til erstatning for dagens farlige plattform.  Sørgående plattformen kan anlegges noen meter nordover der broa står i dag.
 4. Store arealer frigis der veien graves ned.  Kan eventuelt bebygges med bolig eller næringsarealer.
 5. Greverud skole får bedre utemiljø og skolevei som følge av omlegging av FV152.
 6. Prosjektkostnadene kan finansieres av flere aktører enn da det ble lansert i 2002.  Nå kan flere aktører være med på spleiselaget: Oppegård kommune, Vegvesenet, Bane Nord, og bolig og næringsutviklere (i  prosjektet «Oppegård Terrasse» og andre prosjekter som Durendal, Tusseveien og eventuelt Oppegård stasjonsområde).

Linker til artikler i Oppegård avis:

14. mai 2019: Foreslår å bygge kulvert fremfor ny bro ved Oppegård stasjon

7. mai 2019: Sætreskogveien / Oppegård kjørebro: Bane NOR – broa er kommunens ansvar

7. mai 2019: Sætreskogveien kjørebro – Vi er lei av kommunens unnskyldninger

7. mai 2019: Sætreskogveien kjørebro: Foreslår midlertidige tiltak

14. nov 2018: Sætreskogveien kjørebro: Prosjekterer ny overgangsbro med fortau

12. nov 2018: Sætreskogveien kjørebro: Kjemper for ny bro

8. nov 2018: Underskriftkampanje november 2018

Årsmøte 2019

Det innkalles herved til årsmøte i Oppegård Vel mandag 18. mars kl 19:00 på grendehuset Vellet.

Dagsorden

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av møteinnkalling
 4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 5. Styrets beretning/årsmelding for 2018.
 6. Regnskap for 2018.
 7. Budsjett 2019.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2020
 9. Grendehuset status og videre drift.
 10. Innkomne forslag.
 11. Valg

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 8 dager før årsmøtet.

Enkel servering.

Vel møtt!

Styret i Oppegård Vel

Årsmøtedokumenter pr. 18. mars 2019 (med forbehold om endringer):

Innkalling årsmøte 2019

Årsmelding for Oppegård Vel 2018

Resultatrapport 2018 Oppegård Vel

A – Resultat Grendehuset – Oppegård Vel

B – Resultat Generell – Oppegård Vel

C – Resultat total – Oppegård Vel

Balanserapport 2018 Oppegård Vel

Valgkomiteens innstilling årsmøte 2019

Innkomne forslag årsmøte 2019 Vedtekter med forslag om endringer

Innkomne forslag årsmøte 2019 Etablering av Grendehuset driftsgruppe

Oppegård Vels innspill til kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030

Oppegård Vel har gitt tre innspill til kommuneplanen for Nordre Follo 2019-2030.

Innspill 1: Utviklingen av Oppegård stasjonsområde/lokalsenter. 

Innspill 2: Forslag til oppgradert turvei fra Slåbråten til Stallerud.

Innspill 3: Forslag til utvikling av friluftsområdet Tussetjern

Julebrev til våre medlemmer 2018

Oppegård Vel har vært gjennom et begivenhetsrikt år.

Vedlagt er vårt julebrev:  Julebrev Oppegård Vel 2018.

Styret ønsker alle våre medlemmer

En riktig god Jul og et Godt Nytt år

 

 

Årets julegave til Oppegård Vel – Sætreskogparken kan ferdigstilles

Oppegård Vel har nylig mottatt midler fra Sparebankstiftelsen DnB, fra Gjensidigestiftelsen og Oppegård kommune som gjør oss i stand til å ferdigstille Sætreskogparken i 2019.  En 100 år gammel drøm går i oppfyllelse.  Tusen takk til alle som ha bidratt til prosjektet og spesielt takk til Sparebankstiftelsen DnB, Gjensidigestiftelsen og Oppegård kommune som har bidratt økonomisk til prosjektet.  Også takk til arkitekt Egil Haugstad og arkitektfirmaet Shark for velvillig bistand og gode ideer.

Hele historien om Sætreskogparken kan du lese her 20181219 Historien om Sætreskogparken

Fra utdelingen av gave fra Sparebankstiftelsen DnB. På bildet Ragnar Dahl og Per Næss fra Oppegård Vel samt Sparebankstiftelsen DnBs representant

Ny jernbanebro ved Oppegård stasjon nå ! – underskriftskampanje

Styret i Oppegård Vel har gjennom mange år arbeidet med nærmiljøet vårt og har forsøkt å ha spesielt fokus på Oppegård stasjonsområde, jernbanebroa, fylkesvei 152 og barnas skolevei.

Utviklingen av Oppegård lokalsenter og nærmeste omgivelser er i stor grad prisgitt reguleringsmyndigheten Oppegård kommune. I de seneste 12 årene har det blitt tatt en rekke viktige initiativ til utvikling av området uten at kommunen har respondert på dette. Dette skaper bekymringer for oss som bor i området.

 Om du ønsker å lese mer om dette arbeidet kan du lese her:

 https://oppegardvel.no/oppegard-lokalsenter-i-bakevja/

«Vi trenger ny jernbanebro nå!»

Styret i Oppegård Vel har derfor besluttet å starte en underskriftskampanje som i neste omgang vil presenteres for ordfører, kommunestyret og administrasjonen i Oppegård kommune.  Vi ber om ditt aktive bidrag i denne sammenheng.  Dette gjør du/dere ved å signere vår underskriftskampanje.

Vi håper alle i familien over 18 år ønsker å signere oppropet (kun en signatur pr. epost adresse er mulig).

Tema for underskriftskampanjen er:

 1. Jeg er bekymret for trafikksikkerheten for gående, syklende og kjørende som må passere den trafikkfarlige broa i Oppegård Syd. Jeg er redd for at ulykker vil skje.
 2. Jeg har en forventning om at kommunen snarlig finner løsning på jernbanebroa som i mange år har hindret en utvikling av Oppegård stasjonsområde, lokalsenter og nærmeste omgivelser.

Støtter du disse krav kan du signere vår underskriftskampanje. Underskriftkampanjen kan signeres elektronisk på nettet ved å trykke på linken nedenfor:

https://www.opprop.net/ny_jernbanebro_ved_oppegard_stasjon

eller du kan skrive under på listen som er lagt ut på Toppenhaug eldresenter.

Vi håper på flest mulig signaturer innen onsdag 14. november kl 16:00, men det vil være mulig å signere også etter dette klokkeslett.

Jernbanebroa ved Oppegård stasjon: Broa er i dag stengt for kjøretøy med totalvekt over 12 tonn og akseltrykk på 6 tonn.  Dette forbud brytes etter det vi vet daglig av tunge kjøretøyer.  En del tunge lastebiler som skal til og fra KIWI butikken med varer er observert kjørende gjennom Sætreskogen fra kl 07:30 og senere når barn, unge og voksne er på vei til skole, barnehage og arbeid. 

En av TINEs biler ble påtruffet i Sætreskogveien den 9. oktober i år på vei til KIWI butikken.  Vi har intervjuet sjåføren som bekrefter at han må kjøre omveien via Rolf Presthus vei, Tiurveien, Slåbråtveien og Sætreskogveien på vei til Kiwibutikken p.g.a. vektbegrensninger på jernbanebroa.

Det er uholdbart å tvinge tungtransport gjennom et boligområde med smale veier uten fortau, fordi de regulerende myndigheter og Jernbaneverket/Bane NOR ikke klarer å bli enige om ansvar og eierforhold for jernbanebroa.  Dette innebærer en vesentlig risiko for ulykker i vårt nærområde.

 

Bildet viser den trafikkfarlige broa ved Oppegård stasjon. Påkjøring til Skiveien rett nedenfor er også et trafikkfarlig sted.

Har Oppegård lokalsenter og nærmeste omgivelser havnet i bakevja i Oppegård kommune?

Styret i Oppegård Vel har gjennom mange år arbeidet med nærmiljøet vårt og har forsøkt å ha spesielt fokus på Oppegård stasjonsområde, jernbanebroa, fylkesvei 152 og barnas skolevei.

Utviklingen av Oppegård lokalsenter og nærmeste omgivelser er i stor grad prisgitt reguleringsmyndigheten Oppegård kommune. I de seneste 12 årene har det blitt tatt en rekke viktige initiativ til utvikling av området uten at kommunen har respondert på dette. Dette skaper bekymringer for oss som bor i området.

I vedlagte dokument har vi forsøkt å konkretisere dette.  I siste del av dokumentet følger en kronologisk (fra 2001 til 2018) oppsummering som er bakgrunnen for disse bekymringene.  Link til dokumentet Oppegård lokalsenter og stasjonsområde i bakevja

Jernbanebroa ved Oppegård stasjon. En trafikkfelle for forgjengere og kjørende. Broa har ikke tilstrekkelig bæreevne for transport av varer, renovasjon og brannbiler.

Åpent møte om kommuneplanen for Nordre Follo

Oppegård kommune arrangerer åpent møte om kommuneplanen for Nordre Follo kommune. Oppegårds ordfører stiller sammen med nøkkelpersoner fra administrasjonen.

Oppegård Vel er medarrangør for møtet og vi vil forberede spørsmål om aktuelle tema.

Tid/sted: Onsdag 14. november kl 19:00 – 21:00 på Grendehuset Vellet, Sætreskogveien 13.

Velkommen

Oppegård kommune vedtok å legge forslag til Kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård ut til offentlig ettersyn 7. november 2018, så alle interesserte kan uttale seg.

Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel med mål og strategier for kommunen som lokalsamfunn, tjenesteyter og organisasjon. Arealdelen av kommuneplanen legger til rette for utvikling av eiendommer og avsetter areal til landbruks-, natur- og friluftsformål. Arealdelen med plankart og planbestemmelser er juridisk bindende.

Dokumentene ligger her:

https://www.oppegard.kommune.no/forslag-til-kommuneplan-nordre-follo.476522.no.html 

Samfunns del: Nordre Follo kommuneplan 2019-2030 høringsutkast areal del

Kommuneplan Nordre Follo 2019-2030 Samfunnsdel – høringsutkast

Link til samfunns del:  Nordre Follo kommuneplan 2019-2030 høringsutkast samfunns del

Kommuneplan Nordre Follo 2019-2030 Arealdel Oppegård – høringsutkast