Områderegulering Oppegård lokalsenter

Nordre Follo kommune inviterer til arbeidsverksted – oppstart av planarbeid for Oppegård lokalsenter

Vi inviterer til arbeidsverksted på Oppegård grendehus mandag 9. mars kl. 18 – 20.
Nordre Follo kommune jobber med en områderegulering for Oppegård lokalsenter. For å kunne lage en god plan ønsker vi å invitere beboere, lag og foreninger til et arbeidsverksted. Vi ønsker å få bedre kunnskap om nærmiljøet, hva som fungerer bra, hvilke kvaliteter det er viktig å ta vare på, og om det er noe man savner i området.
Agenda:

  • Velkommen v/ leder av utvalget for areal, klima og byggesak Anne-Beth Skrede
  • Kort om områdereguleringsplanen og arbeidet framover
  • Kartlegging av området – arbeidsgrupper
  • Oppsummering
  • Vel hjem!

Invitasjoen fra Nordre Follo kommune ligger Invitasjon – arbeidsverksted 9. mars Oppegård lokalsenter