NÅ KAN DU FÅ FIBERBREDBÅND i Sætreskogen/Øvreskogen og nedenfor Oppegård stasjon

Vikenfiber vurderer å bygge ut fibernett i vårt boligområde.  Vi er avhengig av god oppslutning om dette initiativ for at utbygging skal bli vedtatt.  Vi håper derfor på at du så raskt som mulig melder din interesse ved å fylle ut interesseskjema på www.vikenfiber.no/oppegardvel .

Hvis mange takker ja, blir det utbygging!  Vi forventer en avgjørelse om eventuell utbygging i løpet av juli/august 2015. Du finner mer informasjon om fiber og tjenester på www.vikenfiber.no.  Fiber er en suveren teknologi som gir nær ubegrenset nettkapasitet. Oppegård Vel ønsker nå å bidra til at beboere i Oppegård Vels område skal kunne få det mest moderne og beste tilbud når det gjelder TV, TV-kanalpakker, internett og telefon.  

Det er viktig å være klar over at dagens nett fra Canal Digital basert på Coax kabel eller andre leverandører som baserer seg på telefonnettet ikke kan levere et stabilt og framtidsrettet nett som ivaretar dine behov.  Fiberbredbånd er den eneste løsning som ivaretar dine behov.  Tilgang på fiberbredbånd vil øke verdien på din bolig.  Eventuell bindingstid til nåværende nettleverandører er ikke noe problem.

Medlemmer i Oppegård Vel vil få et tilbud om installasjon av bredbåndsfiber på kr 1500,-.  Vi håper derfor på at du betaler den utsendte medlemkontigent (kr 200,-) så raskt som mulig.  Om du ikke er medlem i Oppegård Vel så kan dette ordnes på  Oppegård Vels webside eller ved å sende en mail til medlem@oppegardvel.no (Oppgi kontaktinfo som epost, adresse og mobiltelefon).

Som huseier må du utføre graving/legging av fiberrør på egen eiendom.  Viken Fiber utfører boring i husvegg og innvending kabling av fiberrør til hjemmesentralen. En bestilling og leveranse av fibernett forutsetter 12 md avtaleperiode av Altibox Fiberbredbånd 35/35 Mbps til 449,- pr md.

Viken Fiber er Norges største fiberselskap, med hovedkontor i Drammen. Selskapet bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester fra hovedkontoret i Drammen til husstander og bedrifter i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold og Grenland.

Selskapet er en Altibox-partner, og har per i dag rundt 110 000 kunder..