Gjersjøens nedbørsfelt – Oppegård Vels sluttrapport og dokumentarkiv

Oppegård Vels arbeidsgruppes sluttrapport foreligger nå og er vedlagt: Gjersjøens nedbørsfelt

Oppegård Vel har den 17. august skrevet brev til fylkesmannen i Oslo og Akershus. Les brevet her: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 20150817

Les mer om våre funn, rapporter fra NIVA, PURA, ØB omtaler av Nødtvedt deponiet, Alunskifer på Taraldrud deponiet og Oppegård Vels bekymringsmedling til miljøverndepartemenetet.

Link til side hvor dokumentene finnes:  Gjersjøens nedbørsfelt – dokumentarkiv.