Det er fortatt undersøkelser av Gjersjøvassdraget og tilløpsbekker.  Nedenfor er vedlagt Oppegård Vels bekymringsmelding til Miljøverndepartementet (14.02.2013) rapporter fra NIVA (2012), PURA (2011 og 2012), Limno Colsult (2014) , BIOFORSK og diverse andre artikler.

 1. Oppegård Vels brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 17. august 2015: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 20150817
 2. Oppegård Vels bekymringsmelding for Gjersjøvassdraget oversendet Miljøverndepartementet 14.02.2013: Følgebrev MD
 3. Svarbrev fra Miljøverndepartementet datert 27.05.2013 på Oppeård Vels bekymringsmelding:
 4. NIVAs rapport fra 16.10.2012 (øking av totalnitrogen i Tussetjern): NIVA rapport 16.10.2012 – Tussetjern
 5. PURAs rapport fra 6.11.2012 (øking av totalnitrogen i Tussetjern): PURA rapport 08.11.2012 – Tussetjern
 6. LIMNO Colsults rapport fra 2014 (LIMNOLOGISK, LOKAL OVERVÅKING AV VANNKVALITET I GJERSJØVASSDRAGET 1996 – 2015): OPP-OVE-2014
 7. BIOFORSKs rapport Taraldrud deponi i Ski kommune – Avrenning av alunskifer: Taraldrud deponi i Ski kommune
 8. Artikler fra Østlandets blad
 9.  UMB – Ås:  Fåleslora tilløpsbekk til Gjersjøen – semesteroppgave UMB høst 2012
 10. PURA prosjekt 2011:  PURA prosjekt 2011 Fiskeundersøkelser i Follo
 11. «Gjersjøskjønnet» – utskrift av rettsbok for Ytre Follo Herredsrett 4. september 1963. Gjelder «Skjønn vedrørende Gjersjøen som vannkilde».  Det omtales blant annet de «eiendomsbyrder» som er pålagt

.