Medlemsinfo oktober 2015

Vi minner om vårt medlemsmøte onsdag 21. oktober kl 1900 på Grendehuset.

Program for møtet finnes i vedlagte medlemsinformasjon.

Velkommen

Vedlagt er OV_Medlemsinformasjon oktober2015 (trykk på linken)..