Har Oppegård lokalsenter og nærmeste omgivelser havnet i bakevja i Oppegård kommune?

Styret i Oppegård Vel har gjennom mange år arbeidet med nærmiljøet vårt og har forsøkt å ha spesielt fokus på Oppegård stasjonsområde, jernbanebroa, fylkesvei 152 og barnas skolevei.

Utviklingen av Oppegård lokalsenter og nærmeste omgivelser er i stor grad prisgitt reguleringsmyndigheten Oppegård kommune. I de seneste 12 årene har det blitt tatt en rekke viktige initiativ til utvikling av området uten at kommunen har respondert på dette. Dette skaper bekymringer for oss som bor i området.

I vedlagte dokument har vi forsøkt å konkretisere dette.  I siste del av dokumentet følger en kronologisk (fra 2001 til 2018) oppsummering som er bakgrunnen for disse bekymringene.  Link til dokumentet Oppegård lokalsenter og stasjonsområde i bakevja

Jernbanebroa ved Oppegård stasjon. En trafikkfelle for forgjengere og kjørende. Broa har ikke tilstrekkelig bæreevne for transport av varer, renovasjon og brannbiler.