Ny jernbanebro ved Oppegård stasjon nå ! – underskriftskampanje

Styret i Oppegård Vel har gjennom mange år arbeidet med nærmiljøet vårt og har forsøkt å ha spesielt fokus på Oppegård stasjonsområde, jernbanebroa, fylkesvei 152 og barnas skolevei.

Utviklingen av Oppegård lokalsenter og nærmeste omgivelser er i stor grad prisgitt reguleringsmyndigheten Oppegård kommune. I de seneste 12 årene har det blitt tatt en rekke viktige initiativ til utvikling av området uten at kommunen har respondert på dette. Dette skaper bekymringer for oss som bor i området.

 Om du ønsker å lese mer om dette arbeidet kan du lese her:

 https://oppegardvel.no/oppegard-lokalsenter-i-bakevja/

«Vi trenger ny jernbanebro nå!»

Styret i Oppegård Vel har derfor besluttet å starte en underskriftskampanje som i neste omgang vil presenteres for ordfører, kommunestyret og administrasjonen i Oppegård kommune.  Vi ber om ditt aktive bidrag i denne sammenheng.  Dette gjør du/dere ved å signere vår underskriftskampanje.

Vi håper alle i familien over 18 år ønsker å signere oppropet (kun en signatur pr. epost adresse er mulig).

Tema for underskriftskampanjen er:

  1. Jeg er bekymret for trafikksikkerheten for gående, syklende og kjørende som må passere den trafikkfarlige broa i Oppegård Syd. Jeg er redd for at ulykker vil skje.
  2. Jeg har en forventning om at kommunen snarlig finner løsning på jernbanebroa som i mange år har hindret en utvikling av Oppegård stasjonsområde, lokalsenter og nærmeste omgivelser.

Støtter du disse krav kan du signere vår underskriftskampanje. Underskriftkampanjen kan signeres elektronisk på nettet ved å trykke på linken nedenfor:

https://www.opprop.net/ny_jernbanebro_ved_oppegard_stasjon

eller du kan skrive under på listen som er lagt ut på Toppenhaug eldresenter.

Vi håper på flest mulig signaturer innen onsdag 14. november kl 16:00, men det vil være mulig å signere også etter dette klokkeslett.

Jernbanebroa ved Oppegård stasjon: Broa er i dag stengt for kjøretøy med totalvekt over 12 tonn og akseltrykk på 6 tonn.  Dette forbud brytes etter det vi vet daglig av tunge kjøretøyer.  En del tunge lastebiler som skal til og fra KIWI butikken med varer er observert kjørende gjennom Sætreskogen fra kl 07:30 og senere når barn, unge og voksne er på vei til skole, barnehage og arbeid. 

En av TINEs biler ble påtruffet i Sætreskogveien den 9. oktober i år på vei til KIWI butikken.  Vi har intervjuet sjåføren som bekrefter at han må kjøre omveien via Rolf Presthus vei, Tiurveien, Slåbråtveien og Sætreskogveien på vei til Kiwibutikken p.g.a. vektbegrensninger på jernbanebroa.

Det er uholdbart å tvinge tungtransport gjennom et boligområde med smale veier uten fortau, fordi de regulerende myndigheter og Jernbaneverket/Bane NOR ikke klarer å bli enige om ansvar og eierforhold for jernbanebroa.  Dette innebærer en vesentlig risiko for ulykker i vårt nærområde.

 

Bildet viser den trafikkfarlige broa ved Oppegård stasjon. Påkjøring til Skiveien rett nedenfor er også et trafikkfarlig sted.