Årsmøte 2019

Det innkalles herved til årsmøte i Oppegård Vel mandag 18. mars kl 19:00 på grendehuset Vellet.

Dagsorden

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av møteinnkalling
 4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 5. Styrets beretning/årsmelding for 2018.
 6. Regnskap for 2018.
 7. Budsjett 2019.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2020
 9. Grendehuset status og videre drift.
 10. Innkomne forslag.
 11. Valg

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 8 dager før årsmøtet.

Enkel servering.

Vel møtt!

Styret i Oppegård Vel

Årsmøtedokumenter pr. 18. mars 2019 (med forbehold om endringer):

Innkalling årsmøte 2019

Årsmelding for Oppegård Vel 2018

Resultatrapport 2018 Oppegård Vel

A – Resultat Grendehuset – Oppegård Vel

B – Resultat Generell – Oppegård Vel

C – Resultat total – Oppegård Vel

Balanserapport 2018 Oppegård Vel

Valgkomiteens innstilling årsmøte 2019

Innkomne forslag årsmøte 2019 Vedtekter med forslag om endringer

Innkomne forslag årsmøte 2019 Etablering av Grendehuset driftsgruppe