Oppegård Vels innspill til kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030

Oppegård Vel har gitt tre innspill til kommuneplanen for Nordre Follo 2019-2030.

Innspill 1: Utviklingen av Oppegård stasjonsområde/lokalsenter. 

Innspill 2: Forslag til oppgradert turvei fra Slåbråten til Stallerud.

Innspill 3: Forslag til utvikling av friluftsområdet Tussetjern