Oppegård Vel fronter ny kjørebro over jernbanen og ny FV152 påkjøring.

Som et resultat av Oppegård Vels innbyggerinitiativ fremmet ovenfor Oppegård kommune den 25.02.2019 bygger det seg opp til et avgjørende slag når kommunestyret skal behandle saken den 11. juni.

Oppegård avis har de siste ukene brukt spalteplass på saken og vi oppsummerer nedenfor linker til det som er skrevet i avisen.  Vi ønsker å komme med følgende kommentar til artikkelen i Oppegård Avis’ den 14. mai (på nett) og i papiravis (den 16. mai)  «Oppegård vel foreslår å bygge kulvert fremfor ny bro ved Oppegård stasjon«:

«Oppegård vel ønsker å presisere at vi ikke tar stilling til hvor mye eller hvilken type bebyggelse som bør oppføres i området. Vårt forslag må først og fremst sees på som initiativ til en løsning som bør vurderes. Vårt forslag fra 2002 bør være enda mer aktuelt i 2019 enn i 2002″.

(nedenfor er vist utdrag fra Oppegård vels presentasjonen av «En samlet plan for Oppegård syd – Oppegård Terrasse»  laget så tidlig som i 2002 og oppdatert i 2007)

Informasjon om prosjektet finne her: «En samlet plan for Oppegård syd – Oppegård Terrasse»

Jernbanen stenges i 2023 (eller senere) en lang periode.

I 2023 (eller senere) vil jernbanen i en lang periode stenges når Kolbotn stasjon skal bygges om. Da har vi sjansen til å gjennomføre en alternativ løsning til å bygge ny bro:

  1. Rive dagens bro inkludert gangbroa over til Greverud skole.  Bygge kulvert/nedsenket FV152 og undergang under jernbanen.
  2. Bygge undergang under jernbanen hvor Sætreskogveien og Durendalveien kobles til FV152 i en ny nedsenket rundkjøring.  Undergangen kan inneholde en gang/sykkelvei som på en god måte gir tilgang til nord og sørgående jernbaneplattform.
  3. Ny sørgående plattform til erstatning for dagens farlige plattform.  Sørgående plattformen kan anlegges noen meter nordover der broa står i dag.
  4. Store arealer frigis der veien graves ned.  Kan eventuelt bebygges med bolig eller næringsarealer.
  5. Greverud skole får bedre utemiljø og skolevei som følge av omlegging av FV152.
  6. Prosjektkostnadene kan finansieres av flere aktører enn da det ble lansert i 2002.  Nå kan flere aktører være med på spleiselaget: Oppegård kommune, Vegvesenet, Bane Nord, og bolig og næringsutviklere (i  prosjektet «Oppegård Terrasse» og andre prosjekter som Durendal, Tusseveien og eventuelt Oppegård stasjonsområde).

Linker til artikler i Oppegård avis:

14. mai 2019: Foreslår å bygge kulvert fremfor ny bro ved Oppegård stasjon

7. mai 2019: Sætreskogveien / Oppegård kjørebro: Bane NOR – broa er kommunens ansvar

7. mai 2019: Sætreskogveien kjørebro – Vi er lei av kommunens unnskyldninger

7. mai 2019: Sætreskogveien kjørebro: Foreslår midlertidige tiltak

14. nov 2018: Sætreskogveien kjørebro: Prosjekterer ny overgangsbro med fortau

12. nov 2018: Sætreskogveien kjørebro: Kjemper for ny bro

8. nov 2018: Underskriftkampanje november 2018