Oppegård Vels innspill til kommuneplan for Nordre Follo kommune 2019-2030

Tre innspill er fremmet:

  1. Innspill til kommuneplanen Friluftsområdet Tussetjern
  2. Innspill til kommuneplanen for Oppegård Lokalsenter
  3. Innspill til kommuneplanen ny turvei Slåbråtan-Stallerud

(trykk på linken)