Noen bilder fra dugnaden i Myraparken 28. mai 2018

Dugnaden ble avholdt som planlagt vi.  Vi klippet plenen, ordnet opp i sandkassen, spavendte sanden under huskestativer og fjernet vegetasjon under lekehusene.  Fru Vamnes stilte opp med nystekte vafler, så spesielt takk til henne.

Takk til alle som stilte opp.  Vedlagt noen bilder fra dugnaden.  Vi håper brukere av parken framover kan bidra til å holde området i orden.