Velkommen til Oppegård Vel

Aktuelt fra Vellet

Medlemsinfo oktober 2015

Vi minner om vårt medlemsmøte onsdag 21. oktober kl 1900 på Grendehuset. Program for møtet finnes i vedlagte medlemsinformasjon. Velkommen Vedlagt er OV_Medlemsinformasjon oktober2015 (trykk på linken)..

Gjersjøens nedbørsfelt – Oppegård Vels sluttrapport og dokumentarkiv

Oppegård Vels arbeidsgruppes sluttrapport foreligger nå og er vedlagt: Gjersjøens nedbørsfelt Oppegård Vel har den 17. august skrevet brev til fylkesmannen i Oslo og Akershus. Les brevet her: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 20150817 Les mer om våre funn, rapporter fra NIVA, PURA, ØB omtaler av Nødtvedt deponiet, Alunskifer på Taraldrud deponiet og Oppegård Vels bekymringsmedling til […]

NÅ KAN DU FÅ FIBERBREDBÅND i Sætreskogen/Øvreskogen og nedenfor Oppegård stasjon

Vikenfiber vurderer å bygge ut fibernett i vårt boligområde.  Vi er avhengig av god oppslutning om dette initiativ for at utbygging skal bli vedtatt.  Vi håper derfor på at du så raskt som mulig melder din interesse ved å fylle ut interesseskjema på www.vikenfiber.no/oppegardvel . Hvis mange takker ja, blir det utbygging!  Vi forventer en avgjørelse om eventuell […]

A/L Grendehuset – Booking

Booking og utleie gjøres ved å sende en mail til daglig leder for Grendehuset  (Posttmottak Grendehuset Vellet)

Grendehuset Vellet ligger i Sætreskogveien 13, 1415 Oppegård i rolige omgivelser sentralt i Oppegård Syd, med meget gode parkeringsmuligheter og kort vei fra Oppegård stasjon.

Leie priser og utleievilkår (med forbehold om endringer):

Utleie_Grendehuset_Vellet_prisliste

Utleie_Grendehuset_Vellet_Vilkår

Dersom man ønsker en visning av lokalene kan daglig leder kontaktes på Posttmottak Grendehuset Vellet
Utleievilkår må godkjennes ved bestilling.

Vellet – vårt infoblad

Vellet Nyttårsbrev Oppegård Vel 2020

Se flere utgaver fra vårt arkiv.