Velkommen til Oppegård Vel

  • Bli medlem

    Dersom du ikke allerede er medlem i Oppegård Vel, vil vi innstendig oppfordre deg til å melde deg inn. Da er du med å støtter et uegennyttig arbeid til beste for både unge og gamle i lokalmiljøet. Jo flere som er medlemmer (i dag er det over 350 husstander som er medlem), dess bedre blir vi «hørt» på Rådhuset. REGISTRER DEG SOM MEDLEM HER

  • Årskontingenten

    Årskontingenten i Oppegård Vel er 300 kroner i året for hele husstanden. Den viktigste medlemsfordelen vi kan tilby er den gode følelsen av å være med i et fellesskap som i over 100 år har arbeidet frivillig til beste for lokalmiljøet vårt. Som medlem vil du få rimeligst sats ved leie av huset (se Grendehuset vellet utleie).   Du har kanskje fra tid til annen sagt eller ment at «noen» burde ta initiativet ditt eller datt, eller gjøre noe med dette. Oppegård Vel kan være denne «noen». REGISTRER DEG SOM MEDLEM HER

  • Facebook

    Klikk på ikon eller tittel for å komme direkte til vår facbook side.

Aktuelt fra Vellet

Fibernettutbygging i Oppegård Vels område pågår for fullt

Graving for legging av fibernett i Oppegård Vels område pågår for fullt.  Graving pågår blant annet i Gjersjø/Dalen området, Fageråsveien, Rolf Preshusvei, Parkveien Slåbråtveien, Tiurveien, Nordliveien .

Vi deler fremdeles godstogbekymringene

Kjell G. Pettersen som er leder for utvalg miljø og plan (H) i Oppegård kommune har tanker rundt godstrafikken gjennom Oppegård.  I Oppegård Vel har vi tatt opp dette når debatten om godsforbindelse til Alnabru (Bryndiagonalen) var på sitt mest aktive for ca. 2 år siden.  Vi arrangerte den gang folkemøte i Rådhuset med god oppslutning […]

Årsmøte Oppegård Vel 2016

Oppegård Vel avholder årsmøte 2016 onsdag 6. april kl 19:00 på Grendehuset Vellet, Sætreskogveien 13. På agendaen er vanlige årsmøtesaker se innkalling. Vedlegg til årsmøtet: Innkalling årsmøte 2016   Regnskap pr 31 12 2015    Årsmelding 2015 Styret vil be årsmøtet om fullmakt til å inngå forhandlinger om salg av vellets eiendommer: 44/335 Vellets vei 16b, ”Bassenget” […]

A/L Grendehuset – Booking

Booking og utleie gjøres ved å sende en mail til daglig leder for Grendehuset  (grendehuset@oppegardvel.no) i leiepriser nedenfor) eller ta kontakt på mobiltelefon 95750540

Grendehuset Vellet ligger i Sætreskogveien 13, 1415 Oppegård i rolige omgivelser sentralt i Oppegård Syd, med meget gode parkeringsmuligheter og kort vei fra Oppegård stasjon.

Leie priser og info se (med forbehold om endringer): 20190101_Utleie_Grendehuset_Vellet_

Dersom man ønsker en visning av lokalene kan daglig leder kontaktes på mail:
grendehuset@oppegardvel.no eller telefon 95 75 05 40.
Utleievilkår som må godkjennes ved bestilling, KLIKK HER

Vellet – vårt infoblad

Last ned Vellet desember 2015 (pdf)

Se flere utgaver fra vårt arkiv.