Oppføringer av

Vikenfiber: Om du skal få rabatt på tilknytningsavgift, sørg for betalt medlemskontingent senest 01.12.2016

Vikenfiber er godt i gang med oppkobling av sine nye FIBERnet kunder i Oppegård Vels nedslagsfelt. Oppegård Vel har en avtale med Vikenfiber om kroner 400,- i rabatt på tilknytningsavgiften for Oppegård Vels medlemmer. Vi har vært i kontakt med Vikenfiber og kommet til at den eneste mulige måte å få effektuert rabatt om tilknytningsavgift […]

Klipp hekken din, ellers…

Oppegård Vel har fått henvendelse fra velmedlemmer som mener at det står dårlig til med vedlikehold av gjerder og hekker mot offentlig vei. Mange mener det er ekstra viktig å ha fokus på dette nå som skolene starter. Se gjerne denne artikkel (klipp hekken før skolebarna starter): https://www.nrk.no/sorlandet/klipp-hekken-din_-ellers…-1.13065355 Oppegård Vels styre slutter seg til dette initiativ […]

FIBERNETT: Status utbygging 10. september 2016.

Følgende er hentet fra VIKENFIBERS hjemmesider den 10. september 2016: Oppdatering 25.08.2016 Kundeoppkoblingen er i gang!  Vi kontakter deg for å avtale tid for oppkobling i din bolig. Vi har nå startet kundeoppkoblingen i ditt nærområde og vil fortsette dette arbeidet fortløpende i tiden fremover. Når det er din tur til å bli koblet opp […]

Uke 23-2016: God badevannskvalitet i Tusse. Temperatur 21,7 grader

Badevannskvalitet i Tussetjern Måling av vannkvaliteten i Tussetjern. Kommunen måler jevnlig badevannskvaliteten i Tussetjern og resultatene blir vurdert etter folkehelseinstituttets ”Vannkvalitetsnormer for friluftsbad”. Temp 21,7 . Bakterieinnhold tilsvarer badevannskvalitet god. 2016 Termotoleante koliforme bakterier (TBK) Fekale streptokokker (intestinale enterokokker) Temperatur (°C) Uke Nivå (antall/ 100 ml) Badevanns- kvalitet Nivå (antall/ 100 ml) Badevanns- kvalitet 23 […]

Oppegård Vel dugnad på Tusse 2016 og Badevannskvalitet i Tusse

Nedenfor er vist link til Oppegård kommunes hjemmesider som omtaler badevannskvalitet i Tussetjern.  Her er link til badevannskavlitet i Tusse På folkemunne sies det mye om badevannet i Tussetjern, men hva er riktig?  Vi forholder oss til de vannprøvene som tas og de indikerer en GOD badevannskvalitet i hele 2015. Vannet inneholder riktignok en del […]

Vårdugnad på Tusse badeplass tirsdag 31. mai kl 18:00

Velkommen til årets dugnadsdag på Tusse badeplass. Tirsdag 31. mai, kl.18.00 Ta med: Rive/rake/ryddesaks/øks og lignende, bøtte til glasskår, hansker Aktiviteter: Rydde vegetasjon Plukke søppel/glasskår Rydde bålplass Møt opp til en hyggelig dag  –  ta med deg naboen J Se video fra fjorårets dugnad nedenfor (MP4 video formatet fungerer ikke å alle mobile plattformer):     […]

Vi deler fremdeles godstogbekymringene

Kjell G. Pettersen som er leder for utvalg miljø og plan (H) i Oppegård kommune har tanker rundt godstrafikken gjennom Oppegård.  I Oppegård Vel har vi tatt opp dette når debatten om godsforbindelse til Alnabru (Bryndiagonalen) var på sitt mest aktive for ca. 2 år siden.  Vi arrangerte den gang folkemøte i Rådhuset med god oppslutning […]

Årsmøte Oppegård Vel 2016

Oppegård Vel avholder årsmøte 2016 onsdag 6. april kl 19:00 på Grendehuset Vellet, Sætreskogveien 13. På agendaen er vanlige årsmøtesaker se innkalling. Vedlegg til årsmøtet: Innkalling årsmøte 2016   Regnskap pr 31 12 2015    Årsmelding 2015 Styret vil be årsmøtet om fullmakt til å inngå forhandlinger om salg av vellets eiendommer: 44/335 Vellets vei 16b, ”Bassenget” […]

Ny utgave av «Vellet» desember 2015

Oppegård Vel ønsker alle sine medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nytt År.  Av viktige saker siste år er beslutning om utbygging av fibernett, Gjersjøens nedbørsfelt/forurensing av våre vassdrag og et spennende prosjekt for mulig utnyttelse av vanntårntomta/Sætreskogparken blant sakene vi har jobbet med.  Mer informasjon om disse sakene i vedlagte utgave av […]