Oppføringer av

Grendehuset vellet = Vellet = Oppegård Vel

Om Grendehuset vellet mars 2018. På folkemunne har Grendehuset Vellet = «Vellet» i mange år vært synonymt med Oppegård Vel. Dette er langt på vei riktig, da Oppegård Vel har vært den største andelseieren i andelslaget Grendehuset SA.  Se vedlagte dokument som orienterer nærmere om Grendehustet Vellet, drift, utleie og Grendehusets framtid. Se følgende dokument Grendehuset […]

Årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes onsdag 21. mars kl 19:00 på Grendehuset vellet. Årsmøtedokumenter kan lastes ned her:  Innkalling årsmøte 2018 . OppegårdVel_Årsmelding_2017 OppegårdVel_Uten_Grendehuset_Resultat2017_Budsjett2018 Grendehuset_Resultat2017_Budsjett2018 OppegårdVel_Totalt_Resultat2017_Budsjett2018 OppegårdVel_Resultatrapport2017 OppegårdVel_Balanserapport2017 OppegårdVel_Vedtektsendringer_forslag_2018  Tekst som er merket gult er foreslåtte endringer. Velkommen.  Enkel bevertning. Etter årsmøtet vil det avholdes et kort medlemsmøte hvor medlemmene kan ta opp saker av interesse. Mvh Styret.

Sætreskogparken er innviet

Sætreskogparken  (inngang fra Parkveien 19b eller Kringskjåveien 12) byggetrinn 1 ble innviet 12. september 2017 med besøk fra barnehagene i Sætreskogen.  Se artikkel i Østlandets blad (Sætreskogparken_ØB_20170912) for nærmere omtale og infobrosjyre (170906 Infobrosjyre om parken).

Vellet arrangerer dugnader på Tussetjern og i Myraparken

Velkommen til årets dugnader på badeplassen vår Tussetjern og i Myraparken. Vi håper flest mulig kan stille opp og klargjøre for sommerens bruk av disse områdene. Tussetjern dugnaden arrangeres tirsdag 30. mai kl 18:00.  Nærmere info se her: Tusse Dugnad 2017 Ta med: Rive/rake/ryddesaks/øks og lignende/bensindrevet ryddemaskin om du har Aktiviteter: Rydde vegetasjon Plukke søppel/glasskår Rydde […]

Årsmøte Oppegård Vel 2017

Årsmøtet avholdes tirsdag 21. mars kl 19:30 på Grendehuset vellet. Årsmøtedokumenter kan lastes ned her: Innkalling årsmøte 2017, Årsmelding 2016 og Resultat 2016 og budsjett 2017 – OV . Velkommen.  Enkel bevertning. Etter årsmøtet vil det avholdes et kort medlemsmøte hvor medlemmene kan ta opp saker av interesse. Mvh Styret.

Ny utgave av «Vellet» november 2016

Vedlagt er en rykende fersk utgave av «Vellet» utgitt november 2016. Link til Vellet november 2016 Av aktuelle artikler kan vi nevne status for Grendehuset Vellet – ny organisering, En spørreundersøkelse om Grendhuset: Hvor viktig er Grendehuset for deg?  Link til spørreundersøkelsen Øvrig innhold er blant annet en artikkel om Sætreskogparken og Vanntårntomta – blir […]

Spørreundersøkelse om Grendehuset

 https://faktumanalyse.no/oppegard_vel/ : Oppegård Vel ønsker å undersøke hvor viktig Grendehuset er for lokalbefolkningen og andre. Dette oppdraget har vi overlatt til Faktum Markedsanalyse AS. De har lagt ut et spørreskjema på sin hjemmeside som man kan benytte. Vi håper dere som brukere av Grendehuset vil avsette 5 minutter til å svare på spørsmålene. Det er […]