Oppføringer av

Oppegård Vels innspill til kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030

Oppegård Vel har gitt tre innspill til kommuneplanen for Nordre Follo 2019-2030. Innspill 1: Utviklingen av Oppegård stasjonsområde/lokalsenter.  Vårt innspill kan du lese i denne artikkelen: Oppegård Vels innspill 1 Oppegård Lokalsenter Innspill 2: Forslag til oppgradert turvei fra Slåbråten til Stallerud. Vårt innspill kan du lese i denne artikkelen: Oppegård Vels innspill 2 turvei Slåbråtan-Stallerud Innspill 3: Forslag til […]

Årets julegave til Oppegård Vel – Sætreskogparken kan ferdigstilles

Oppegård Vel har nylig mottatt midler fra Sparebankstiftelsen DnB, fra Gjensidigestiftelsen og Oppegård kommune som gjør oss i stand til å ferdigstille Sætreskogparken i 2019.  En 100 år gammel drøm går i oppfyllelse.  Tusen takk til alle som ha bidratt til prosjektet og spesielt takk til Sparebankstiftelsen DnB, Gjensidigestiftelsen og Oppegård kommune som har bidratt økonomisk til […]

Ny jernbanebro ved Oppegård stasjon nå ! – underskriftskampanje

Styret i Oppegård Vel har gjennom mange år arbeidet med nærmiljøet vårt og har forsøkt å ha spesielt fokus på Oppegård stasjonsområde, jernbanebroa, fylkesvei 152 og barnas skolevei. Utviklingen av Oppegård lokalsenter og nærmeste omgivelser er i stor grad prisgitt reguleringsmyndigheten Oppegård kommune. I de seneste 12 årene har det blitt tatt en rekke viktige […]

Har Oppegård lokalsenter og nærmeste omgivelser havnet i bakevja i Oppegård kommune?

Styret i Oppegård Vel har gjennom mange år arbeidet med nærmiljøet vårt og har forsøkt å ha spesielt fokus på Oppegård stasjonsområde, jernbanebroa, fylkesvei 152 og barnas skolevei. Utviklingen av Oppegård lokalsenter og nærmeste omgivelser er i stor grad prisgitt reguleringsmyndigheten Oppegård kommune. I de seneste 12 årene har det blitt tatt en rekke viktige […]

Åpent møte om kommuneplanen for Nordre Follo

Oppegård kommune arrangerer åpent møte om kommuneplanen for Nordre Follo kommune. Oppegårds ordfører stiller sammen med nøkkelpersoner fra administrasjonen. Oppegård Vel er medarrangør for møtet og vi vil forberede spørsmål om aktuelle tema. Tid/sted: Onsdag 14. november kl 19:00 – 21:00 på Grendehuset Vellet, Sætreskogveien 13. Velkommen Oppegård kommune vedtok å legge forslag til Kommuneplan […]

St. Hans feiring på Tusse badeplass lørdag 23/6 kl 16:00-20:00

Oppegård Vel inviterer til piknik og leker  for ung og gammel ved Tusse badeplass. Vi setter opp griller til felles benyttelse. Grillene er varme fra ca. kl 17:00-19:30. Ta med alt du trenger av mat og drikke samt piknik utstyr. NB! Meget begrenset med parkering på TUSSE badeplass. Gratis arrangement, åpent for alle. Parkering ved […]

Historiske badeplasser i Tussetjern

Vedlagte kart viser historiske badeplasser i Tussetjern.    Mange av badeplassene var spesielt populære i tidligere tider. Vi oppfordrer til å besøke «SOLSIDEN» på Ski siden av Tusse.  Gangsti rundt vannet.  Lykke til 🙂

Noen bilder fra dugnaden i Myraparken 28. mai 2018

Dugnaden ble avholdt som planlagt vi.  Vi klippet plenen, ordnet opp i sandkassen, spavendte sanden under huskestativer og fjernet vegetasjon under lekehusene.  Fru Vamnes stilte opp med nystekte vafler, så spesielt takk til henne. Takk til alle som stilte opp.  Vedlagt noen bilder fra dugnaden.  Vi håper brukere av parken framover kan bidra til å […]

Tusse dugnad mandag 4. juni kl 18:00-20:00

Vi minner om Vellets dugnad på Tusse mandag 4. juni kl 18:00-20:00. Det er i disse dager flotte forhold på Tusse og mange badegjester hver dag.  Ta gjerne med ljå, ryddemaskin, spade, rive/rake, trillebår. Aktiviteter: Rydde opp på grillplassen, rydde opp i vegetasjon ned mellom gressletta og vannet, plukke søppel og eventuelt glasskår. Vel møtt!  […]