Oppføringer av Geir Hokholt

St. Hans feiring på Tusse badeplass lørdag 23/6 kl 16:00-20:00

Oppegård Vel inviterer til piknik og leker  for ung og gammel ved Tusse badeplass. Vi setter opp griller til felles benyttelse. Grillene er varme fra ca. kl 17:00-19:30. Ta med alt du trenger av mat og drikke samt piknik utstyr. NB! Meget begrenset med parkering på TUSSE badeplass. Gratis arrangement, åpent for alle. Parkering ved […]

Historiske badeplasser i Tussetjern

Vedlagte kart viser historiske badeplasser i Tussetjern.    Mange av badeplassene var spesielt populære i tidligere tider. Vi oppfordrer til å besøke «SOLSIDEN» på Ski siden av Tusse.  Gangsti rundt vannet.  Lykke til 🙂

Noen bilder fra dugnaden i Myraparken 28. mai 2018

Dugnaden ble avholdt som planlagt vi.  Vi klippet plenen, ordnet opp i sandkassen, spavendte sanden under huskestativer og fjernet vegetasjon under lekehusene.  Fru Vamnes stilte opp med nystekte vafler, så spesielt takk til henne. Takk til alle som stilte opp.  Vedlagt noen bilder fra dugnaden.  Vi håper brukere av parken framover kan bidra til å […]

Tusse dugnad mandag 4. juni kl 18:00-20:00

Vi minner om Vellets dugnad på Tusse mandag 4. juni kl 18:00-20:00. Det er i disse dager flotte forhold på Tusse og mange badegjester hver dag.  Ta gjerne med ljå, ryddemaskin, spade, rive/rake, trillebår. Aktiviteter: Rydde opp på grillplassen, rydde opp i vegetasjon ned mellom gressletta og vannet, plukke søppel og eventuelt glasskår. Vel møtt!  […]

Grendehuset vellet = Vellet = Oppegård Vel

Om Grendehuset vellet mars 2018. På folkemunne har Grendehuset Vellet = «Vellet» i mange år vært synonymt med Oppegård Vel. Dette er langt på vei riktig, da Oppegård Vel har vært den største andelseieren i andelslaget Grendehuset SA.  Se vedlagte dokument som orienterer nærmere om Grendehustet Vellet, drift, utleie og Grendehusets framtid. Se følgende dokument Grendehuset […]

Årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes onsdag 21. mars kl 19:00 på Grendehuset vellet. Årsmøtedokumenter kan lastes ned her:  Innkalling årsmøte 2018 . OppegårdVel_Årsmelding_2017 OppegårdVel_Uten_Grendehuset_Resultat2017_Budsjett2018 Grendehuset_Resultat2017_Budsjett2018 OppegårdVel_Totalt_Resultat2017_Budsjett2018 OppegårdVel_Resultatrapport2017 OppegårdVel_Balanserapport2017 OppegårdVel_Vedtektsendringer_forslag_2018  Tekst som er merket gult er foreslåtte endringer. Velkommen.  Enkel bevertning. Etter årsmøtet vil det avholdes et kort medlemsmøte hvor medlemmene kan ta opp saker av interesse. Mvh Styret.

Sætreskogparken er innviet

Sætreskogparken  (inngang fra Parkveien 19b eller Kringskjåveien 12) byggetrinn 1 ble innviet 12. september 2017 med besøk fra barnehagene i Sætreskogen.  Se artikkel i Østlandets blad (Sætreskogparken_ØB_20170912) for nærmere omtale og infobrosjyre (170906 Infobrosjyre om parken).